Stopzetting activiteiten

Wat als ik mijn activiteiten als architect wil of moet stopzetten?

Weglating natuurlijke persoon

Gaat u op pensioen? Of hebt u besloten om een andere weg in uw carrière in te slaan en zal u het beroep van architect (voorlopig) niet meer uitoefenen?

Dan dient u uw weglating van de tabel aan te vragen bij uw provinciale raad.

U kunt de weglating aanvragen door het document ‘verklaring op eer over weglating van de tabel’ ingevuld te bezorgen aan uw provinciale raad. 

In deze verklaring op eer verklaart u dat u na de weglating geen taken van een architect meer op zich zal nemen en dat u zich ook niet meer zal profileren als architect. U mag uiteraard de titel van uw diploma blijven uitdragen.

U zal ook uw nieuwe beroepsactiviteiten moeten aangeven. De provinciale raad zal onderzoeken of u effectief geen taken - voorbehouden aan een architect - meer zal opnemen in uw nieuwe job. Wanneer uw beroepsactiviteiten niet geheel duidelijk zijn, kan de provinciale raad meer informatie opvragen.

De bijdrage

De bijdrage wordt pro rata berekend. Van zodra u wordt weggelaten van de tabel zal u een creditnota ontvangen voor het aantal maanden dat u niet bent ingeschreven op de tabel.

Weglating architect-rechtspersoon

Zal uw architect-rechtspersoon vereffend en ontbonden worden? Of werd de statuten zodanig gewijzigd dat er geen verwijzingen meer instaan naar de uitoefening van ons beroep? 

Dan kunt u de weglating van de vennootschap van de tabel aanvragen bij uw provinciale raad.

U kunt de weglating aanvragen door het document ‘verklaring op eer over weglating van de tabel’ ingevuld te bezorgen aan uw provinciale raad. 

In deze verklaring op eer verklaart u dat ofwel de vennootschap ontbonden en vereffend is, ofwel uit de maatschappelijke benaming van de vennootschap het woord architect wordt weggelaten en het voorwerp wordt gewijzigd in die zin dat het voorwerp niet langer de uitoefening van het beroep van architect inhoudt.

De bijdrage

De bijdrage wordt pro rata berekend. Van zodra de vennootschap wordt weggelaten van de tabel zal u een creditnota ontvangen voor het aantal maanden dat de rechtspersoon niet is ingeschreven op de tabel.

Laatste aanpassing: .