Werken als buitenlandse architect

(Hoe) kan ik als buitenlandse architect het beroep uitoefenen in Belgiƫ?

Er zijn 4 mogelijkheden, afhankelijk van uw herkomst en de frequentie van het aantal opdrachten die u wenst uit te voeren.

Bij de Europese Economische Ruimte (EER) horen alle landen van de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. 

U wordt beschouwd als een onderdaan van een lidstaat van de EER indien u een erkend vluchteling bent of familie bent van iemand met een EER-nationaliteit die zijn of haar recht op vrij verkeer van personen uitoefent.

Onder derde landen verstaan we alle landen buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Aanvraag tot inschrijving zonder voorafgaande formaliteiten

Ik ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, ik heb daar ook mijn diploma behaald en ik wil permanent het beroep van architect uitoefenen.

Aanvraag tot inschrijving met voorafgaande formaliteiten

Ik ben een onderdaan van een derde land of ik heb mijn diploma behaald in een derde land en wil permanent het beroep van architect uitoefenen.

Aanvraag tot registratie op de lijst van dienstverrichters

Ik ben onderdaan van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte of Zwitserland en wil tijdelijk en incidenteel het beroep van architect uitoefenen.

Aanvraag tot machtiging

Ik ben onderdaan van een derde land en wil tijdelijk en incidenteel het beroep van architect uitoefenen.

Laatste aanpassing: .