Reglementen

Reglement van beroepsplichten

Het Reglement van beroepsplichten omvat een set van morele gedragsregels die de architect moet naleven bij de uitoefening van zijn beroep. Bij onderzoek beoordeelt de Orde van Architecten of de aangeklaagde handelingen kaderen binnen deze deontologische regels.

Stagereglement 

Het stagereglement is toepasselijk op alle personen die zijn ingeschreven op de lijsten van stagiairs die gehouden worden door de provinciale raden van de Orde van Architecten.

Huishoudelijke reglementen

Huishoudelijk Reglement van de Orde van Architecten

Op 09 mei 2008 heeft de Nationale Raad van de Orde van Architecten een aangepaste versie van het Huishoudelijk Reglement van de Orde van Architecten goedgekeurd.

Huishoudelijk Reglement van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten

Op 29 maart 2024 keurde de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten een nieuwe versie goed van haar Huishoudelijk Reglement.

Laatste aanpassing: .