Mutatie

Wat te doen wanneer ik naar een andere provincie verhuis en daar mijn beroepsactiviteiten hoofdzakelijk zal uitoefenen?

Verhuis naar een Vlaamse provincie

Bij een verhuis naar een andere Vlaamse provincie dient u de mutatie aan te vragen bij de nieuwe provinciale raad. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan u vrij kiezen tussen de provinciale raden van Vlaams-Brabant & Brussel-Hoofdstad en Waals-Brabant & Brussel-Hoofdstad.

Deze aanvraag kan per e-mail. In deze e-mail bezorgt u twee formulieren. 
Ga naar de contactgegevens van de provinciale raden.

Uw nieuwe provinciale raad zal uw vorige provinciale raad op de hoogte brengen van de mutatie. 

Na ontvangst van de nodige formulieren zal uw mutatie behandeld worden op de eerstvolgende raadszitting.

Verhuis naar een Waalse provincie 

De vijf Waalse provinciale raden hanteren een andere werkwijze dan de vijf Vlaamse provinciale raden. Gelieve dan ook uw huidige provinciale raad te informeren over uw intenties. Uw provinciale raad zal uw dossier overmaken aan de nieuwe provinciale raad binnen het Waalse Gewest, waarna deze dan contact met u zullen opnemen voor de opname op hun tabel.

Laatste aanpassing: .