Wetten

Wet van 1963

Met de wet van 26 juni 1963 “tot instelling van een orde van architecten” werd een kader geschapen voor de ordening van het beroep van architect. 

Koninklijk Besluit van 2023

Het Koninklijk Besluit van 19 januari 2023 houdt uitvoering van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten. 

Wet van 1939

De wet van 20 februari 1939 stelt een bescherming in van de “titel en het beroep van architect”. Met deze bescherming wenste de wetgever anno 1939 ervoor te zorgen dat nieuw opgerichte gebouwen beantwoordden aan “de elementaire regels van duurzaamheid, hygiëne en esthetiek".

Koninklijk Besluit van 2021

Het Koninklijk Besluit van 12 oktober 2021 tot goedkeuring van het door de Nationale Raad van de Orde van architecten vastgestelde Reglement van beroepsplichten.

Wet verzekeringsplicht tienjarige aansprakelijkheid 

Deze wet van 31 mei 2017 legt de aannemers, de architecten en de andere dienstverleners in de bouwsector (bv. studiebureaus inzake stabiliteit) in geval van woningbouw de verplichting op om hun tienjarige aansprakelijkheid te verzekeren. De tienjarige aansprakelijkheid kan worden ingeroepen voor fouten of gebreken die de stevigheid, stabiliteit of waterdichtheid in gevaar brengen en die te wijten zijn aan fouten van aannemers en andere dienstverleners (architecten, studiebureaus, …) tijdens de uitvoering van hun opdracht.

Lees de volledige wettekst op etaamb.openjustice.be

Wet verzekeringsplicht beroepsaansprakelijkheid 

Deze wet van 9 mei 2019 verplicht alle beoefenaars van intellectuele beroepen in de bouwsector (architecten, ingenieurs, land meters - experten, studiebureaus, projectmanagers, …) hun burgerlijke beroepsaansprakelijkheid te verzekeren.

Lees de volledige wettekst op etaamb.openjustice.be

Laatste aanpassing: .