Rechtspraak

Hieronder vindt u de uitspraken van de hoven en rechtbanken over rechtszaken waarbij de Orde van Architecten procespartij was. De beslissingen zijn geanonimiseerd en hebben kracht van gewijsde. Dit laatste wil zeggen dat tegen deze beslissing geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend.