Controle verzekering bouwpartners

Hoe kunt u controleren of de bouwpartners die op uw bouwwerf tussenkomen, verzekerd zijn?

Hoe controleren?

De controle op de verzekering gebeurt aan de hand van:

  • De verzekeringsattesten die elk bouwpartner (aannemers en andere dienstverleners) verplicht bij zich moet hebben op de werf.
  • De verzekeringsgegevens die vermeld moeten zijn in de contractuele documenten (naam en ondernemingsnummer verzekeraar, en nummer verzekeringscontract).

Voor het begin van de werken moeten de bouwpartners de opdrachtgever en de architect een attest bezorgen van hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. De architect moet daarop toezien. Let wel: deze toezichtplicht heeft enkel betrekking op het voorleggen van een verzekeringsattest, niet op de controle van de inhoud. 

Wat als?

Als de bouwpartner niet vrijwillig het verzekeringsattest overmaakt, dan moet de architect dit schriftelijk opeisen. Laat de bouwpartner nog steeds na het verzekeringsattest over te maken, dan geeft de architect zijn opdrachtgever de instructie om actie te ondernemen en indien nodig de werf stil te leggen.

Blijft de bouwpartner nog steeds in gebreke en worden de werken toch aangevat, dan doet de architect best aangifte bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Laatste aanpassing: .