Tools en informatieplatforms

Werktijdberekening van een architectenopdracht

Aan de hand van de online rekenmodule kunt u als architect zelf berekenen hoeveel werkuren u zou presteren bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject. De gehanteerde parameters zijn berekend op basis van een grootschalig onderzoek uit 2016 dat de workload van de architecten registreerde in diverse categorieën van opdrachten. Het gaat telkens om volledige opdrachten - van ontwerp tot en met oplevering.

Ga naar de online rekenmodule

CadGis

Met de toepassing CadGIS kunt u het Belgische kadastrale percelenplan gratis raadplegen en er een afdruk van maken.

Ga naar de toepassing op eservices.minfin.fgov.be

GIPOD

Het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD) brengt alle informatie over (grond)werken, evenementen en hinder op het openbaar domein zoveel mogelijk samen. Het platform zorgt ervoor dat er meer afstemming komt tussen nuts- en wegenwerken. Zo vermijden we werken op omleidingstrajecten en detecteren we conflicten tussen grondwerken, werken en evenementen beter, om zo de (mobiliteits)hinder op het openbaar domein te minimaliseren.

Ga naar de toepassing op vlaanderen.be 

Circulair Gebouwd

De tool Circulair Gebouwd biedt een antwoord aan iedereen die aan een circulair bouwproject begint, van opdrachtgever tot het voltallige bouwteam. Deze tool diept circulaire ambities in detail uit en vult daarom de duurzaamheidstool van de Vlaamse overheid ‘GRO’ goed aan. Het is een framework dat alle aspecten in kaart brengt die van belang zijn bij het bedenken, ontwerpen en bouwen van een circulair en biobased bouwproject.

circularbuilt.be

TOTEM

De TOTEM [Tool to Optimise the Total Environmental impact of Materials] helpt de Belgische bouwsector de milieu-impact van gebouwen te objectiveren en te verminderen.

TOTEM komt tegemoet aan drie uitdagingen:

  • [CREATE] om de creativiteit van ontwerpers te stimuleren en projecten te realiseren die voldoen aan de eisen van morgen op het vlak van milieu.
  • [EVALUATE] om de milieu-impact van gebouwelementen of gebouwen te evalueren op basis van een wetenschappelijke methode, aangepast aan de eigenheid van de Belgische bouwmarkt.
  • [INNOVATE] om innovatie te stimuleren en ecodesign in bouwsystemen aan te moedigen.

totem-building.be

MOSARD

MOSARD is een ‘open source’ en slim ontwerpproces voor de hele bouwketen, met als doel circulair te bouwen conform de regelgeving, normen en modulaire standaarden. Het stelt projectontwikkelaars, bouwheren en eigenaars in staat om efficiënt, betaalbaar en duurzaam te bouwen met tal van creatieve mogelijkheden tot zelfs uitwisselbare bouwcomponenten.

mosard.be

Voorbeeldprojecten ruimtelijk rendement

Met deze webpagina wil de Vlaamse overheid gebruikers inspirerende voorbeeldprojecten aanreiken in de zoektocht naar meer ruimtelijk rendement.

ruimtelijkrendement.be

Rotor DC

Rotor Deconstruction & Consulting is een coöperatie die het hergebruik van bouwmaterialen organiseert. Het ontmantelt, verwerkt en verhandelt afgedankte bouwonderdelen.

rotordc.com 

Laatste aanpassing: .