Tuchtrechtspraak Raad van Beroep

De tuchtbeslissingen van de Nederlandstalige Raad van Beroep van de Orde van Architecten. De beslissingen zijn geanonimiseerd en hebben kracht van gewijsde. Dit laatste wil zeggen dat tegen deze beslissing geen enkel rechtsmiddel kan worden aangewend.