Architectenwereld vraagt Belgische overheid om steun in behoud Duitse ereloonbarema’s

Brussel 18 september 2017 - De 10 belangrijkste organisaties binnen de Belgische architectenwereld roepen de bevoegde ministers Peeters en Ducarme in een gemeenschappelijk brief op om tussen te komen bij het Europese Hof van Justitie. Dat spreekt zich binnenkort uit in de zaak rond de Duitse ereloonbarema’s. 

Een gunstige uitspraak zou de komst van Belgische ereloonbarema’s voor architectenprestaties wind in de zeilen kunnen geven. Een ongunstige uitspraak zou deze komst dan weer kunnen kelderen.

Het gezamenlijk initiatief kwam tot stand na een aantal overlegvergaderingen met alle actoren uit de architectensector. Naast de Orde van Architecten (Nationale Raad, Vlaamse Raad en Conseil francophone et germanophone) werd de brief ook ondertekend door de grootste en belangrijkste Belgische beroepsfederaties (FAB, NAV, BVA, AriB, UWA en G30) alsook door verzekeraar AR-CO. De Orde van Architecten, dat al langer ijverde voor een wettelijke invoering van ereloonbarema’s voor architectenprestaties in België, is enorm verheugd over de eensgezindheid van het volledige beroepsveld.

Erkende referentiesystemen

Landen zoals Frankrijk en Duitsland beschikken reeds over erkende referentiesystemen voor de berekening van de erelonen van architecten, voornamelijk in de sector van de overheidsopdrachten. Het Duitse HOAI-barema (Honorarordnung für Architekten und Ingenieure), dat fungeert als voorbeeld voor de uitwerking van een Belgisch model, is gebaseerd op wetenschappelijke analyses en heeft zijn nut en doeltreffendheid al ruimschoots bewezen. Veel instanties, onder meer de Architect's Council of Europe (33 landen) ondersteunen de HOAI al jaren en bevelen de invoering van soortgelijke systemen aan in andere landen die ze nog niet hebben.

Inbreuk op de mededingingsregels 

Het HOAI-barema kwam echter onder vuur te liggen van de Europese Commissie. Volgens de Commissie zou ze een inbreuk vormen op de mededingingsregels van de Europese Unie (Richtlijn 2006/123/EG). Binnenkort spreekt het Europees Hof van Justitie zich over de zaak uit. Met hun gemeenschappelijke brief roepen de Belgische architecten de Belgische federale overheid nu op om dringend tussen te komen bij het Hof van Justitie (sinds 2016 kunnen lidstaten en instellingen van de Europese Unie tussenkomen in een voor het Hof van Justitie aanhangig gemaakt rechtsgeding).

Goede zaak voor de architect én de consument

“We willen de overheid een duidelijk signaal geven dat een referentiesysteem voor erelonen voor architecten niet alleen een goede zaak is voor de architect zelf, maar ook en vooral voor de consument. Voor de architecten zorgen wettelijk vastgelegde ereloonbarema’s voor een gezondere competitiviteit en eerlijke vergoedingen voor architectenprestaties. Voor de consument bieden ze een groot aantal voordelen: meer transparantie tussen prijs en prestaties; zekerheid over ontwerpkosten; vergelijkingen kunnen gebaseerd worden op kwaliteit en niet (enkel) op prijs; kwaliteitsgarantie met minimum risico op betwisting,” zegt Marnik Dehaen, voorzitter van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad.

Onderzoek KU Leuven

In 2015 voerde de KU Leuven in opdracht van de Orde van Architecten een grootschalig onderzoek naar het aantal werkuren dat architecten spenderen aan een bouwproject. Voornaamste conclusie was dat de workload van een architect gemiddeld een stuk hoger ligt dan algemeen wordt aangenomen. Consumenten worden te vaak verleid door onrealistisch lage prijzen. Een barema met een duidelijk omschreven taakstelling zorgt ervoor dat bouwheren op een correcte en transparante manier erelonen met elkaar kunnen vergelijken.