Wanneer werken met een architect?

Wanneer ben ik verplicht te werken met een architect? Wat zijn de voordelen van het werken met een architect, ook als de samenwerking niet verplicht is?

Wanneer is een architect verplicht?

De Belgische wetgeving verplicht u om een beroep te doen op een architect voor elke bouw of verbouwing waarvoor een omgevingsvergunning vereist is – behalve voor de wettelijk vastgestelde uitzonderingen. Meer informatie vindt u op omgevingsloketvlaanderen.be.

Als een melding of vergunning nodig is, dan is de medewerking van een architect ook nodig, tenzij het gaat om een ingreep die bij besluit van de Vlaamse Regering werd vrijgesteld. De volledige lijst staat in het besluit van de Vlaamse Regering dat ingrepen vrijstelt van de medewerking van een architect. 

Aankoop op plan of casco

In de verkoopovereenkomst van een perceel kan geldig worden bedongen dat de koper bij het oprichten van een gebouw een beroep moet doen op de architect die in deze verkoopovereenkomst is aangewezen. Indien de opdracht dan aan een andere architect wordt toevertrouwd, kan de koper een contractuele tekortkoming worden verweten.

U kunt wel een beroep doen op een onafhankelijke architect om u bij te staan bij de voorlopige en definitieve oplevering. 

Wanneer u een casco appartement of woning koopt, kunt u voor de verdere afwerking wel vrij uw eigen architect kiezen. 

Sleutel-op-de-deur

Met uitzondering van de gevallen waarin de architectenopdracht onder het toepassingsgebied valt van de wetgeving over overheidsopdrachten, kunt u als opdrachtgever volkomen vrij uw architect kiezen. 

Ook bij sleutel-op-de-deur bouwen kunt u wel degelijk vrij uw architect kiezen. Meer zelfs: dit is ten stelligste aan te raden omdat een onafhankelijk architect het best geplaatst is om uw belangen tijdens het bouwproces optimaal te behartigen. 

Renovatie- of verbouwproject zonder verplichte medewerking 

Als een melding of vergunning niet nodig is, dan is ook de medewerking van een architect niet nodig. Maar ook wanneer het niet verplicht is, kan de samenwerking met een architect u heel wat voordelen opleveren. Zo is een architect de aangewezen begeleider bij uw renovatie- of verbouwproject. De architect kan nagaan wat de mogelijkheden van uw project zijn op de langere termijn, bijvoorbeeld op vlak van energiedoelstellingen. Ook kan een architect u informatie en objectief advies geven over materialen en technische ingrepen om uw investering maximaal te laten renderen. 

Laatste aanpassing: .