Wat kost een architect?

Hoe wordt het ereloon berekend? Hoe verloopt de betaling?

Bepaling van het ereloon

Voor het ereloon van de architect bestaan geen vaste tarieven. Bespreek daarom op voorhand goed wat u van de architect verwacht. Leg alle gemaakte afspraken duidelijk vast in een geschreven overeenkomst. 

Het ereloon kan op verschillende manieren worden bepaald. Het kan worden berekend als percentage van de waarde van de reële bouwkost, het kan een forfaitair bedrag zijn, er kan een uurvergoeding overeengekomen worden of u kan een combinatie van deze mogelijkheden afspreken. De architect moet op een duidelijke en voor de opdrachtgever begrijpelijke wijze omschrijven welke diensten hij contractueel levert en wat hij voor deze diensten aanrekent. 

Betaling van het ereloon

De betaling van het ereloon gebeurt meestal naarmate de werken vorderen en volgens de voorwaarden die in het contract zijn opgenomen. 

De meeste architecten rekenen niets aan voor een eerste, vrijblijvend gesprek. Maar zodra de architect diensten levert en bijvoorbeeld ontwerpschetsen maakt, een plaatsbezoek uitvoert of informatie opvraagt, mag hij voor deze prestaties een vergoeding aanrekenen. Treedt de architect ook op als EPB-verslaggever, ventilatieverslaggever of veiligheidscoördinator, dan moet dat apart worden verrekend.

Bereken uw bouwbudget  

Via deze online rekentool kunt u berekenen hoeveel werkuren een architect gemiddeld presteert bij een nieuwbouw- of verbouwingsproject. Vermenigvuldig dit aantal met het gemiddelde uurloon van uw architect en u heeft een indicatie van het benodigde bouwbudget.  

Laatste aanpassing: .