Nieuwjaarsreceptie 2017 Orde van Architecten - Vlaamse Raad

Brussel, 30 januari 2017 –  Meer dan 400 architecten, mandatarissen, partners en afgevaardigden van beroepsverenigingen en federaties waren op 27 januari te gast in het Koninklijk Pakhuis, Tour & Taxis voor de nieuwjaarsreceptie van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de nieuwe kantoren van de Vlaamse Raad officieel ingehuldigd als ‘Open huis voor de Vlaamse architect’. 

In zijn toespraak vroeg Marnik Dehaen, voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, om politieke steun voor de invoering van wettelijk vastgelegde minimumbarema’s voor erelonen. De aanwezige vice-eersteminister Kris Peeters liet weten dat “er verdere acties zullen ondernomen worden”.

In juli 2016 verliet de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten haar kantoren op de Koningstraat in Brussel om haar intrek te nemen in het Koninklijk Pakhuis op de site van Tour & Taxis. De locatie werd gekozen omwille van haar goede bereikbaarheid, internationale uitstraling en de beschikbare ruimte. In totaal beschikken de personeelsleden en mandatarissen van de Orde van Architecten nu over een kantooroppervlakte van 850 m2, ongeveer de helft daarvan is ingericht als vergaderruimte. 

Open huis voor de Vlaamse architect 

Voor de inrichting van de kantoren werd een wedstrijd uitgeschreven, 13 architectenbureaus namen hieraan deel. Een beoordelingscommissie samengesteld uit mandatarissen en personeelsleden van de Orde verkoos het ontwerp van de Brusselse architect Stein van Rossem omwille van de uitstraling, de kantoorindeling, het open plan en het respect voor de bestaande structuur van het historische gebouw. Samen met architect en mandataris Koen Gaudaen, die voor de Orde van Architecten het project opvolgde, werd hij op de nieuwjaarsreceptie in de bloemen gezet. Architect Stein Van Rossem blikt tevreden terug: “Het was een hele uitdaging om voor de Orde van Architecten een ontwerp te maken en het dan ook nog perfect uitgevoerd te krijgen binnen de korte tijdspanne.” 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werden de kantoren officieel ingehuldigd als “Open huis voor de Vlaamse architect”. Het was vice-eersteminister Kris Peeters die samen met Marnik Dehaen, voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten, het lint mocht doorknippen. 

Steun voor invoering van ereloonbarema’s 

In zijn toespraak had voorzitter Marnik Dehaen het over de toenemende ‘oneerlijke’ concurrentie tussen architecten als gevolg van een onduidelijke wettelijke taakomschrijving en het ontbreken van wettelijk bepaalde ereloonbarema’s. Hij riep de aanwezige politici, vice-eersteminister Kris Peeters en adviseur Tom Dalemans, op om de Duitse HOAI, (Honorarordnung für Architecten und Ingenieure), de Duitse ereloonbarema’s vanuit België mee te ondersteunen. Met Duitsland als roerganger binnen Europa wil de Orde van Architecten komen tot de invoering van correcte ereloonbarema’s met een minimum- en maximumvork. 

“Enerzijds is er de basistaak die de architect wettelijk verplicht moet vervullen, en waarvoor hij een correcte vergoeding moet ontvangen. Anderzijds laten dit soort barema’s de mogelijkheid open voor vrije onderhandelingen wanneer er aan de basistaak verder taken zouden worden toegevoegd. De invoering van gevorkte ereloonbarema’s moet bijdragen tot een gezondere competitiviteit en zorgen voor een eerlijke vergoeding voor architecten,” zei Marnik Dehaen, voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. 

Tijdens zijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie gaf vice-eersteminister Kris Peeters alvast te kennen gewonnen te zijn voor het idee van een dergelijke invoering. Hij liet weten dat “er op het vlak van ereloonbarema’s verder acties ondernomen zullen worden”. Verder benadrukte hij het feit dat het anticiperen op vragen van de consument cruciaal is voor de versterking van het imago van de architect. 

Vlaamse Orde van Architecten 

Tom Dalemans, adviseur van minister Borsus, had het in zijn toespraak over de hervorming van de Orde van Architecten die na 12 jaar onderhandelen in een stroomversnelling is gekomen. Momenteel vallen beide taalvleugels van de Orde van Architecten (de Vlaamse Raad en haar Waalse tegenhanger, de Cfg-OA) nog onder de Nationale Raad, waarbij enkel deze laatste rechtspersoonlijkheid heeft. Na de hervorming zullen twee autonome Ordes ontstaan met rechtspersoonlijkheid: een Vlaamse Orde van Architecten en een Frans- en Duitstalige Orde. Daarnaast komt er een federaal overkoepelend orgaan zonder rechtspersoonlijkheid, het Federaal Bureau. 

In een volgende fase zal het kabinet Borsus de ‘wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en het beroep van de architect’ onder de loep nemen. Het wettelijke takenpakket van de architect zal aan een grondige analyse worden onderworpen. In overleg met de Orde zal onder meer ook geanalyseerd worden of diplomavereisten nog aangepast zijn aan de werkelijkheid. 

Na afloop van de toespraken werd er geklonken op het nieuwe jaar. Ook in 2017 zal de Orde van Architecten – Vlaamse Raad zich inzetten voor de bescherming van het beroep van architect. Dit jaar zal absolute prioriteit worden gegeven aan de strijd voor de invoering van een Belgische variant van het Duitse HOAI.