ACE lanceert Europees verkiezingsmanifest

ACE manifesto

Naar aanleiding van de komende Europese verkiezingen stelde de ACE (Architects' Council of Europe) haar Europees manifest 'Time to Act' voor. Hiermee wil ze de huidige en toekomstige Europese parlementsleden oproepen om te kiezen een architectuur en leefomgeving van hoge kwaliteit voor iedereen. 

"Onze missie is om een architectuur en leefomgeving van hoge kwaliteit te realiseren voor iedereen. De manier waarop we onze planeet bewonen is zonder twijfel een oorzaak van de huidige klimaat- en biodiversiteitscrisis. De leefomgeving die we hebben gecreëerd, en de manier waarop we hiermee omgaan, verbruikt enorm veel ruimte, bouwmateriaal en fossiele energie - en genereert significante hoeveelheden broeikasgassen en afval. Anderzijds zien we in stedelijke context al te veel een kwaliteitsverlies in wat er gebouwd wordt, veroorzaakt door de massificatie van het bouwproces, het gebrek aan ontwerpwaarden en het verval van het historische weefsel," zo lezen we op de website van de ACE.

"We moeten nu handelen, om de wijze te veranderen waarop we onze leefomgeving ontwerpen, bouwen, renoveren, beheren en reguleren. We moeten een attitude aannemen die het algemeen belang en levenskwaliteit vooropstelt en die mens en natuur centraal stelt in alle ruimtelijke en stedelijke ontwikkelingen. De afgelopen jaren groeide de bewustwording over deze uitdaging gestaag."

Radicale transformatie

De Europese Unie, de lidstaten en steden zijn gestart met een radicale transformatie van onze gebouwde omgeving om ze minder energie- en grondstofintensief, meer klimaatweerbaar en meer inclusief te maken.

"Architecten zijn hervormers. Ze bezitten de kwaliteiten die nodig zijn om lokale gemeenschappen hun eigen leefomgeving te laten heruitvinden. Samen met de andere leden van de bouwsector dragen ze bij tot deze paradigmawisseling in de richting van een mooiere en meer duurzame en inclusieve leefomgeving," aldus Ruth Schagemann, voorzitter van de ACE.

Om deze missie te realiseren en een gedeelde architectuurcultuur te creëren, stelt de ACE volgende maatregelen voor:

  • hogere standaarden in opleiding en het bijleren van vaardigheden
  • werk maken van een kmo-vriendelijke wetgeving en innovatie in de sector ondersteunen
  • kwaliteitsvolle architectuur en ruimtelijke planning bevorderen

Lees het manifest op ace-cae.eu