Bezoek aan Project Roos, winnaar bis architectuurwedstrijd 2017

Project Roos, een loods met 4 dakwoningen, was één van de winnaars van de bis architectuurwedstrijd 2017 met als thema ‘Inbreiding’. Voor het ontwerp tekenden Delmulle Delmulle Architecten. Volgens Vlaams minister Schauvliege getuigt het project van een grote creativiteit en is het een mooi voorbeeld van intensiever ruimtegebruik, een doelstelling van het Beleidsplan Ruimte. Op uitnodiging van de minister mochten wij van dichterbij mee kennismaken met het project.

(v.l.n.r. opdrachtgevers Nadja De Moor en Jeroen Roos, Marnik Dehaen (voorzitter Orde van Architecten - Vlaamse Raad), Kris Baetens (directeur NAV), Seger Delmulle (Delmulle Delmulle Architecten), Vlaams minister Joke Schauvliege)

Het project situeert zich in Oudenaarde in een ambachtelijke zone waar volgende de regelgeving alleen (ambachtelijke) industriële gebouwen mogen worden opgetrokken. De architectuuropdracht bestond er in eerste instantie in om louter een loods te bouwen voor de ambachtelijke schrijnwerkerij Roos bvba. De centrale ligging in de stad en de residentiële omgeving bracht Delmulle Delmulle Architecten echter op een vooruitstrevend idee: wat als het dak – een anders ongebruikte verharde oppervlakte – zou fungeren als maaiveld voor het bouwen van woningen?

Kunst en vliegwerk

Om het project te kunnen realiseren moest natuurlijk binnen de lijnen van het BPA en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften worden gekleurd. Geen makkelijke opdracht, weet architect Seger Delmulle: “Elk facet van het project diende nauwkeurig te worden uitgekiend: kroonlijst en nokhoogtes, dakhelling, toegankelijkheid, lichtinval, privacy… Omwille van de betaalbaarheid, de eenvoud en het lichte gewicht kozen we voor houtskeletbouw in combinatie met een royale dakterrassen. De houten woningen zijn volledig bekleed met synthetisch rubber dat ze volledig luchtdicht maakt.”

De hoofdbestemming van het voorgestelde project blijft ambachtelijk en hoofdzakelijk schrijnwerkerij. Op termijn zal het gelijkvloers, de loods zelf, plaats geven aan vier ateliers, samen goed voor 700 m². De vier dakhuizen - elk met een oppervlakte van 115 vierkante meter en een terras van 35 vierkante meter - fungeren als (ambachts)woning voor de onderliggende ateliers. In overeenstemming met de stedenbouwkundige vergunning moeten twee ervan gebruikt worden als kantoor. Maar de bedoeling is om ook hier woningen van te maken.

Inbreiding

Projecten als deze vergen natuurlijk ook de nodige flexibiliteit van het lokale bestuur. “Als stadsbestuur zijn we gebonden aan de wettelijke regelgeving waarbinnen elk gemeentelijk uitvoeringsplan moet passen,” zegt Richard Eeckhaut, schepen van Ruimtelijke Ordening, stad Oudenaarde. “Maar toch willen we elk project in onze stad maximaal de kansen geven om zich te ontplooien. We zijn dan ook heel tevreden dat dit project is kunnen gerealiseerd worden.”

Ook minister van Omgeving Joke Schauvliege wil meer ruimte creëren voor dit soort projecten: “Oude BPA’s remmen af om vernieuwend te bouwen. In de nabije toekomst zullen ze niet meer kunnen dienen als weigeringsgrond voor vergunningen. De nieuwe Codextrein (het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, nvdr.) waarin dit alles bepaald en omschreven is, ligt momenteel ter goedkeuring in het parlement.”

Het dak van een fabriek als locatie voor huisvesting: een slimme oplossing die mee een antwoord kan bieden op het inbreidingsvraagstuk.

Lees hier het juryverslag van de bis architectuurwedstrijd:

http://www.bisbeurs.be/nl/architectuurwedstrijd/laureaten

Foto’s: Piet Albert Goethals / STØR