Brusselse regering maakt 5,4 miljoen euro vrij voor renovatieprojecten

Sinds de zesde staatshervorming is het Brussels Gewest ook bevoegd voor het stadsbeleid. Dat is een middel om gewestsubsidies toe te kennen voor verschillende operaties en acties in de strijd tegen het onveiligheidsgevoel gecreƫerd door bijvoorbeeld leegstaande, ongezonde en onaangepaste gebouwen en door verwaarloosde openbare ruimten in de stadsomgeving.

Deze subsidies om stedelijke herwaarderingsprogramma's aan te moedigen, kunnen worden aangevraagd door de 19 gemeenten en OCMW's voor de bestrijding van leegstand en verwaarlozing van onroerende goederen, de renovatie, restauratie of afbraak gevolgd door heropbouw van ongezonde of onaangepaste onroerende goederen en een snelle interventie tegen achteruitgang van de openbare ruimte.

In 2022 worden de subsidies toegekend aan de gemeenten Vorst, Brussel-Stad, Sint-Jans-Molenbeek en Evere. In totaal zullen 2 aankopen van gebouwen en 16 sociale woningen worden gefinancierd. Het gaat in Evere om de renovatie van 8 woningen in de Parijsstraat, in Vorst om de aankoop van een gebouw in de Canadastraat, in Sint-Jans-Molenbeek om de renovatie van een woning in de Jean-Baptiste Janssenstraat, in Brussel-Stad om de aankoop van een gebouw in de Drootbeekstraat en de renovatie van 7 appartementen in de Voldersstraat.

"Ook dit jaar oogt de balans op het vlak van stadsvernieuwing weer zeer mooi", aldus minister-president Rudi Vervoort. "Om onze strijd tegen ongezonde en leegstaande gebouwen verder te kunnen voeren, wil ik de Brusselse gemeenten en OCMW's dan ook verzoeken om hun dossiers voor 2023 vanaf nu voor te bereiden."

Bron: Belga