Conjunctuurenquête Embuild: woningbouwsector is somber gestemd

Uit een conjunctuurenquête van Embuild, de sectorfederatie van de Belgische bouwbedrijven, blijkt dat de bedrijven die actief zijn in de bouw van nieuwe woningen en woningrenovatie somber gestemd zijn. Bijna twee derde van de woningbouwers (63 procent) verwacht bovendien dat 2024 nog slechter zal worden met een daling van investeringen, activiteit en rendabiliteit als gevolg. Bij bedrijven die aan woningrenovatie doen, gaat om iets minder dan de helft (46 procent).

Embuild vertegenwoordigt alles samen meer dan 16.000 bouwbedrijven. Aan zijn conjuntuurenquête namen 427 bouwondernemingen deel.

Van de bouw- en installatiebedrijven zegt 52 procent dat hun orderboek momenteel minder gevuld is dan normaal, 62 procent merkt een daling van het aantal contacten voor nieuwe contracten. Voor 2024 gaat 57 procent van de woningbouwers uit van een verslechterde tewerkstelling, bij de residentiële renovatiebedrijven is dit 45 procent.

De reden voor dit alles is volgens Embuild niet ver te zoeken. Doordat de hypothecaire rentevoeten op een jaar tijd verdrievoudigd zijn, is de woningmarkt de voorbije maanden stilgevallen, luidt het. Ook de gestegen materialenprijzen en het personeelstekort hadden een impact. "Daardoor is het voor veel gezinnen ineens veel duurder geworden om te bouwen of renoveren: ruim 9 op de 10 bouw- en installatiebedrijven merken dat hun klanten nu veel moeilijker een lening kunnen afsluiten."

CEO van Embuild Niko Demeester vindt dat "in afwachting van een nieuw prijsevenwicht op de woningmarkt" bijkomende kostenverhogingen voor particulieren absoluut moeten worden vermeden. Hij herhaalt dan ook zijn pleidooi om de verlaagde btw op sloop en heropbouw (van 21 naar 6 procent) na 2023 aan te houden.

Demeester steunt de vraag van Open VLD om, in het kader van de lopende begrotingsonderhandelingen in de federale regering, de verlaagde btw definitief vast te klikken.

Bron: Belga