"Coöperatief wonen is haalbaar en betaalbaar alternatief"

Wooncoöperaties kunnen tegemoetkomen aan verschillende pijnpunten in de woningmarkt aangezien kwaliteitsvolle woningen moeilijk te vinden en nog moeilijker te betalen zijn. Dat stelt de coöperatieve vennootschap Cera, die een onderzoek liet uitvoeren naar woonnoden en coöperatief wonen bij 2.246 Belgen.

Coöperatief wonen is een organisatievorm met bewoners die een aandeel hebben in de coöperatie en daardoor ook voor een deel mede-eigenaar zijn. Wooncoöperaties "maken wonen betaalbaar, kwaliteitsvol en bereikbaar voor een breed publiek. Daarnaast kunnen ze ook een oplossing bieden aan de klimaatuitdagingen en zorgnoden", verklaart Lieve Jacobs, coördinator coöperatief ondernemen bij Cera.

Cera start nu samen met externe partners eenmeerjarig traject rond coöperatief wonen en bouwen. Het onderzoek maakt daar deel van uit en peilt naar het draagvlak voor coöperatieve woonvormen.

Zo blijkt dat 65 procent van de Belgen nog nooit heeft gehoord van een wooncoöperatie. De overige 35 procent legt vaak een foutieve connotatie met cohousing.

Wanneer ze meer uitleg krijgen over het concept, blijkt de interesse groot te zijn, klinkt het. Ongeveer 70 procent van de bevraagden toonde interesse in verschillende aspecten van coöperatief wonen. Minder zorgen hebben is de belangrijkste motivator, gevolgd door het duurzame aspect, het feit dat een wooncoöperatie ook aan zorgbehoeften tegemoet kan komen, dat het geen permanente verplichting inhoudt en dat het woonzekerheid biedt.

Ongeveer 34 procent van de bevraagden zou overwegen zelf te investeren in een wooncoöperatie. Bij de jongere generatie (16 tot 35 jaar) loopt dat aandeel nog op tot 41 procent en bij huurders tot 45 procent.

Verder blijkt uit het onderzoek nog dat 58 procent van de huurders denkt nooit een woning te zullen kunnen kopen. Ook maakt één op de drie eigenaars zich zorgen over de aflossing van zijn lening, terwijl de helft van de huurders vreest de huur niet meer te kunnen betalen.

"Dit toont aan dat er wel degelijk woonnoden en hindernissen zijn, en dat er een sterk draagvlak is voor wooncoöperaties", besluit Jabobs. "Dat sterkt ons in onze missie om coöperatief wonen breed en definitief op de kaart te zetten als haalbaar én betaalbaar alternatief in de problematische vastgoedmarkt."

Bron: Belga

Foto: shutterstock