Cyberaanval Antwerpen - hinder bij dienst Omgevingsvergunningen

Door de cyberaanval die op stad Antwerpen plaatsvond in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 december zal niet alle dienstverlening even vlot kunnen verlopen de komende weken. Ook de stedelijke dienst Omgevingsvergunningen ondervindt hinder.

Melding Stad Antwerpen | Stadsontwikkeling | Omgeving:

"Het college van burgemeester en schepenen is gebonden aan wettelijke termijnen waarbinnen een beslissing over omgevingsvergunningen moet worden genomen. Om te vermijden dat dossiers door overschrijding van die termijnen stilzwijgend geweigerd zouden worden, zocht de stad in overleg met het departement Omgeving Vlaanderen naar een oplossing.

Impact op de dienstverlening van Omgevingsvergunningen:

  • Je kan informatie raadplegen op het perceleninformatieplatform over alle percelen in Antwerpen wat betreft voorschriften, vergunningen en erfgoed om jouw dossier voor te bereiden. Momenteel kan je tijdelijk geen advies op maat aanvragen.
  • Via het Omgevingsloket Vlaanderen kunnen nieuwe omgevingsaanvragen ingediend worden, maar het team Omgevingsvergunningen kan de meerderheid van de aanvragen tijdelijk niet behandelen.
  • Alle termijnen voor alle lopende aanvragen of nieuwe aanvragen ingediend voor 31 december 2022 (meldingen, vereenvoudigde en gewone procedure) worden opgeschort met 30 dagen, aangezien het team Omgevingsvergunningen van stad Antwerpen een groot deel van deze dossiers momenteel niet kan behandelen. De Vlaamse regering kan deze opschorting steeds met 30 dagen verlengen. Lees hier wat de Vlaamse regering in haar besluit besliste.
  • Omdat er momenteel geen openbare onderzoeken of bevraging aanpalenden kunnen georganiseerd worden, wordt daarnaast voor aanvragen gewone procedure automatisch een administratieve lus van 60 dagen toegepast vanaf het ogenblik dat we deze kunnen opstarten. Dit geldt niet voor de dossiers waarin reeds een administratieve lus werd toegepast, daarvoor wordt de aanvrager individueel gecontacteerd.

Voor openbare onderzoeken georganiseerd voor de provincie Antwerpen of Vlaamse Overheid zal contact opgenomen worden met de behandelende overheid.

Vind hier alle informatie over de impact van de cyberaanval op de dienstverlening van Omgevingsvergunningen.

De stad bedankt elke aanvrager voor het begrip voor deze situatie. Ze doet er alles aan om elke aanvraag met zo weinig mogelijk vertraging te kunnen afwerken.

Voor bijkomende vragen contacteer het callcenter van Omgevingsvergunningen.

Je kan het callcenter van Omgevingsvergunningen vanaf 14 december elke voormiddag telefonisch bereiken op het nummer 03 338 66 66 tussen 9u en 12u. Momenteel kan er geen informatie gegeven worden over lopende dossiers."