Gewestelijke hemelwaterverordening in oktober in werking

Op 10 februari 2023 keurde de Vlaamse Regering de gewestelijke Hemelwaterverordening 2023 definitief goed. Deze Hemelwaterverordening 2023 treedt in werking op 2 oktober 2023, en is van toepassing op vergunningsaanvragen en meldingen die worden ingediend vanaf die datum.

De verplichtingen, opgenomen in dit besluit, zijn van toepassing op het openbaar domein op aanvragen voor een omgevingsvergunning, ingediend vanaf 7 januari 2025.

Als het openbaar domein deel uitmaakt van een aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden gelden voor dat stuk openbaar domein tot en met 1 oktober 2023 de normen van de bestaande verordening van 2013. Van 2 oktober 2023 gelden daar de normen van de nieuwe verordening 2023.

De Hemelwaterverordening 2023 is niet van toepassing op vrijgestelde handelingen die zijn aangevat voor 2 oktober 2023.

Heel recent heeft de minister het nieuwe hemelwaterformulier, ook bekend als de “B25”, vastgesteld. Dat moet dus gebruikt worden voor die bouwdossiers die na 2 oktober zullen worden ingediend. Ga naar het oude en nieuwe addendum B25.