Helft van architecten krijgt minder opdrachten

In de eerste helft van het jaar heeft bijna de helft van de Vlaamse architectenbureaus minder opdrachten binnengekregen. Er is vooral een daling bij individuele woningen en bij de bouw van appartementen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuurenquête van Netwerk Architecten Vlaanderen.

NAV spreekt van een neerwaartse trend die in 2022 gestart is. De daling in werkvolume in juli 2023 is wel minder sterk dan in januari 2023. Ongeveer 48 procent van de bevraagde architectenbureaus geeft aan dat er een daling was in het aantal opdrachten in vergelijking met de laatste zes maanden van 2022, 20 procent merkte een stijging op en 32 procent stelde een stagnatie vast. Architecten geven ook aan dat ze een verdere daling verwachten in de tweede helft van 2023.

De daling in het werkvolume is het opvallendst bij de private residentiële markt, en dan vooral bij projectontwikkelingen. In dat segment verwachten architecten dat er in de tweede helft van het jaar nog een verdere daling zal zijn. Het aantal overheidsopdrachten stagneert dan weer, maar de sector vreest dat ook daar het aantal opdrachten zal dalen later dit jaar.

"Architecten staan helemaal vooraan in de bouwketen. Een achteruitgang van de economische activiteit in de architectensector zal zich dan ook op korte termijn vertalen naar de rest van de bouwsector", waarschuwt Steven Lannoo, algemeen directeur van NAV. Hij wijst er nog op dat er net nu "nood is aan extra inspanningen om de wooncrisis het hoofd te bieden en ons gebouwenpatrimonium future proof te maken".

Daarom pleit NAV voor een ambitieuzere renovatieverplichting, meer inspanningen voor het bouwen van sociale woningen en een versnelling van de vergunningsprocedures.

Als architecten minder opdrachten krijgen, zal ook de bouwsector de gevolgen voelen, klinkt het bij de Bouwunie, die spreekt over een sneeuwbaleffect. "Het gaat om een evolutie die al langer aan de gang is, door een combinatie van factoren. Eerst was er de coronacrisis, daarna de oorlog in Oekraïne die leidde tot prijsstijgingen, de loonindexering die vooral kmo's voelden en de stijgende rente", luidt het.

Uit de meest recente bouwbarometer van Bouwunie, die zondag bekend is gemaakt, blijkt dat het ondernemersvertrouwen in de sector vlak voor het bouwverlof licht gestegen is, maar dat het nog steeds laag is. "Het vertrouwen van onze bouwondernemers stijgt stapsgewijs. We zitten niet meer in het diepe dal, maar bijlange nog niet aan de top", verklaarde topman Jean-Pierre Waeytens.

Bron: Belga