Herbestemmingsdag - dien uw project in voor 30 april

Logo Herbestemmingsdag

Op 12 mei 2024 worden alle initiatieven rond herbestemming samengebracht en gebundeld voorgesteld. De initiatiefnemers zien het als de spreekbuis van een beweging met een groot maatschappelijk rendement met als verbindend thema ‘herbestemmen’.

Herbestemming is meer en meer een gemene deler die we terugvinden in alle motoren waar onze maatschappij op draait. Het gaat erom dat overal waar we ons begeven, dat alles wat vandaag rondom ons zien en gebruiken, vroeg of laat een nieuwe bestemming krijgt. 

Gebouwen, initieel ontworpen voor een welbepaalde functie komen terecht in een andere context, een andere tijdsgeest en worden telkens opnieuw bestemd. Herbestemd zeg maar. Tenminste, dat is mogelijk. Maar ook de stoel waarop u zit. Die verdwijnt straks gewoon van onder uw kont net zoals de jeans die u draagt. Waar gaat u heen? Waar gaat die stoel naartoe? Wat gebeurt er straks met de ruimte waarin u deze tekst leest? En met uw jeans? 

Heel wat initiatieven vinden al plaats rondom ons en ondernemers innoveren. Alleen ziet niet iedereen die altijd. Hier willen we iets aan doen, door ze te traceren en er gebundeld de aandacht op te vestigen. Telkens opnieuw, jaar na jaar. We beginnen hier in Vlaanderen en dromen ervan uit te deinen naar Europa en zelf de wereld, want dat is nodig.

Op 12 mei 2024 worden alle initiatieven samengebracht en gebundeld voorgesteld. De initiatiefnemers zien het als de spreekbuis van een beweging met een groot maatschappelijk rendement met als verbindend thema ‘herbestemmen’.

De initiatiefnemers:

Pieter Verfaillie, architect-herbestemmer.
Ruben Willaert, restaurateur en ondernemende duizendpoot.

“Herbestemmingsdag wordt in het leven geroepen vanuit een sterke overtuiging dat het noodzakelijk wordt om vandaag en in de toekomst onze manier van denken en handelen te veranderen. We ambiëren een breed gedragen initiatief en hopen om amplificatie te geven aan het initiatief bij iedereen die belang hecht aan ons klimaat en de planeet waarop we te gast zijn“

Beide ondersteunen we de ambities van herbestemmingsdag vanuit onze professionele activiteiten.

►►► Project indienen - Herbestemmingsdag