Leuven richt als eerste Vlaamse stad een Community Land Trust op

Leuven richt als eerste Vlaamse stad een Community Land Trust (CLT) op die gronden verwerft en er woningen op bouwt, maar bij de verkoop de grond in eigendom behoudt. Dat maakt de transactie voor de koper heel wat goedkoper. De nieuwe stichting wil een eerste pilootproject met 15 tot 20 woningen realiseren op een stuk grond aan Klein Rijsel in Kessel-Lo, dat momenteel eigendom is van de stad. 

Ter voorbereiding van de oprichting van de Community Land Trust liet het stadsbestuur een haalbaarheidsstudie opmaken door de Community Land Trust Brussel en de onderzoeksgroep Cosmopolis aan de VUB. In de studie werden tal van Leuvense middenveldorganisaties die betrokken zijn bij de problematiek van betaalbaar wonen bevraagd en de doelgroep voor wie betaalbaarheid van het wonen in Leuven e en probl eem is, afgebakend. Aan de hand van voorbeelden in Brussel en in het buitenland werd ook een juridische structuur voorgesteld.

De CLT zal zich volgens schepen Lies Corneillie (Groen) richten op een doelgroep van kopers met een inkomen tussen de 20.000 en 30.000 euro per jaar die over onvoldoende middelen beschikken om op de private markt een woning te kopen. Ze komen in aanmerking voor sociale huisvesting, maar wegens de voorrang die gegeven wordt aan lagere inkomens lukt dat in de praktijk niet. De kopers krijgen een eeuwig gebruiksrecht op hun woning met dezelfde voordelen en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar. Om de woningen in de toekomst te blijven voorbehouden aan de doelgroep heeft de CLT bij verkoop een voorkoopsrecht tegen een prijs met een vooraf afgesproken beperkte meerwaarde.

De stad Leuven trekt 5 miljoen euro uit als startkapitaal voor de CLT, die beheerd zal worden door het stadsbestuur, middenveldorganisaties en bewoners met elk een aandeel van een derde in de besluitvorming. Corneillie hoopt na Klein Rijsel snel werk te kunnen maken van andere projecten om op die manier van CLT een belangrijk instrument te maken van betaalbaar wonen in Leuven. Dat de grond in eigendom blijft van de CLT vermindert de verkoopprijs van de woning gemiddeld met circa 30 procent. De CLT richt zich in de toekomst niet enkel op nieuwbouw, maar ook op renovatie.

Bron: Belga