Minimum uurvergoeding voor stagiair-architecten - indexering 2024

Vanaf 1 maart 2024 gelden de volgende geïndexeerde minimale uurvergoedingen voor stagiair-architecten die werken onder het statuut van zelfstandige.

Bij aanvang: 14,16 euro
Na 6 maanden: 17,01 euro
Na 12 maanden: 19,86 euro
Na 18 maanden: 22,71 euro
De hierboven vermelde uurvergoedingen zijn minimale vergoedingen en exclusief btw.

Stagiair-architecten die werken onder het statuut van bezoldigde, en dus werken met een bediendencontract, worden vergoed volgens het paritair comité van de vrije beroepen (PC 336).

 

Hieronder de begeleidende boodschap van de voorzitter van de Orde van Architecten, Jos Leyssens.

Dag collega’s

Hierbij wil ik graag enige duiding geven over wat er momenteel gaande is omtrent de vergoedingen voor onze (jonge toekomstige) architecten.

Een gewone indexering van de minimale uurvergoedingen voor stagiair-architecten is natuurlijk maar een eerste stap. Momenteel werkt een delegatie van de Orde van Architecten samen met een brede groep van vertegenwoordigers van de sector, en meer bepaald met de jonge architecten, aan een nieuwe omkadering voor de vergoeding van architectuurprestaties.

Samen streven we naar een globale betere appreciatie van het architectenwerk waardoor ook de vergoedingen voor stagiairs zouden kunnen worden verbeterd. Binnenkort wordt een grondige wetenschappelijke studie gelanceerd om de verdiensten binnen onze sector in kaart te brengen.

We willen de generatie jonge collega’s ook meer betrekken bij de werking van de Orde van Architecten. Daarom organiseren we nog dit voorjaar per provinciale raad een wervingscampagne gericht naar stagiairs en architecten jonger dan 30 jaar om zich kandidaat te stellen om deel te nemen aan onze werking en hun doelgroep te vertegenwoordigen.

Samen streven we naar de uiterst noodzakelijke algemene opwaardering van ons beroep. Het is de hoogste tijd!

Jos Leyssens

ir.-architect
Voorzitter