Nieuw op 1 januari: renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Vanaf 1 januari 2022 start de renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen. De Vlaamse regering keurde daarvoor op 27 december 2021 de regelgeving principieel goed.

Wie vanaf 1 januari 2022 de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een niet-residentieel gebouw dat nog niet voldoet, zal binnen de vijf jaar na het verwerven energetisch moeten renoveren: het energiegebruik verlagen door het plaatsen van dakisolatie en hoogrendementsbeglazing, de vervanging van warmte-opwekkers die ouder zijn dan 15 jaar en niet voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie en de vervanging van koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en koelmiddelen gebruiken op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of een GWP-waarde hebben van minstens 2500.

Voor niet-residentiële gebouwen, zoals kantoorgebouwen of scholen, die vanaf 1 januari aan een andere eigenaar overgedragen worden, geldt binnen de vijf jaar een renovatieverplichting. Concreet zullen ze binnen de vijf jaar moeten voldoen aan vier energiebesparende eisen voor beglazing, dakisolatie en verwarmings- en koelinstallaties.

De nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter van een niet-residentieel gebouw dat nog niet voldoet aan de minimumeisen zal dus binnen de vijf jaar na het verwerven van het gebouw de nodige maatregelen om aan deze eisen te voldoen, uitgevoerd moeten hebben.

Gaat het om een niet-residentieel gebouw kleiner dan 500 vierkante meter, dan moet binnen de vijf jaar na de overdracht bovenop het minimaal maatregelenpakket ook minstens energielabel C behaald worden. En vanaf 2023 zullen grote niet-residentiële gebouwen nog een stap verder moeten gaan. Zij zullen dan over een minimumaandeel hernieuwbare energie van 5 procent moeten beschikken.

"Meer dan een kwart van onze Vlaamse CO2-uitstoot is afkomstig van de gebouwen, waar nog te vaak de energie en ook het geld naar buiten vliegt via onder meer slecht geïsoleerde daken en ramen", zegt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. "Dat geldt voor particuliere woningen, maar ook voor niet-residentiële gebouwen. Met de invoering van een renovatieverplichting voor nieuwe eigenaars van niet-residentiële gebouwen verhogen we de renovatiegraad én investeren eigenaars in een lagere energiefactuur voor zichzelf. Een gebouw met een goed EPC heeft ook een hogere waarde op de vastgoedmarkt."

De minister wijst erop dat er heel wat begeleidende maatregelen werden uitgewerkt om ondernemingen te ondersteunen bij het realiseren van de renovatieverplichting.

Minimale maatregelenpakket waaraan niet-woongebouwen die vanaf 2022 worden verkocht, moeten voldoen:

  • Als de dakisolatie de minimale Rwaarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet u dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.
  • Als enkel glas aanwezig is, moet u dat vervangen door beglazing met een maximale Uwaarde van 1 W/m²K.
  • Alle centrale opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar moet u vervangen, tenzij u kan aantonen dat de installatie voldoet aan de minimale installatieeisen voor renovatie. Bovendien geldt dat u, in het geval er een aardgasnet beschikbaar is in de straat, een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet mag vervangen door nieuwe stookolieketel.
  • Alle koelinstallaties die ouder zijn dan 15 jaar en gebruik maken van koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of koelmiddelen met een GWPwaarde van minstens 2500, moet u vervangen door koelinstallaties die geen gebruik maken van deze schadelijke koelmiddelen.

Dit maatregelenpakket vormt de basis van de renovatieverplichting.

Een nieuwe eigenaar van een klein residentieel gebouw, kleiner dan 500 m², zal vanaf 1 januari 2022 binnen de vijf jaar na de overdracht, aanvullend op het minimaal maatregelenpakket, ook een energielabel C of beter moeten behalen.

Voor grote niet-residentiële gebouwen wordt vanaf 1 januari 2023 nog een stap verder gegaan. Binnen de vijf jaar na de overdracht moeten zij, aanvullend op het minimaal maatregelenpakket, over een minimaal aandeel hernieuwbare energie van 5% beschikken.

Plannen om uw niet-residentieel gebouw binnenkort te verkopen? Vergeet de renovatieverplichting niet en zorg dat u een streepje voor heeft op de vastgoedmarkt. De overheid zorgt daarbij voor financiële ondersteuning met:

  • verhoogde investeringsaftrek;
  • korting op de onroerende voorheffing, van 50% of 100%, gedurende 5 jaar, bij een ingrijpende energetische renovatie van een niet-residentieel gebouw;
  • energiepremies van de netbeheerders;
  • investeringssteun van Elia.

Meer info: https://www.energiesparen.be/bouwen-en-verbouwen