Open brief Jan Melis, ingenieur-architect en voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten: “Gezocht: jonge en daadkrachtige architecten.”

In oktober vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe samenstelling van de provinciale raden van de Orde van Architecten. Voor Jan Melis, de voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten is het hoog tijd voor een betere en meer representatieve vertegenwoordiging van het architectenkorps binnen de Orde. “We hopen op daadkrachtige vertegenwoordigers met frisse ideeën die mee de schouders willen zetten onder onze organisatie. Een sterke Orde is in het voordeel van elke architect en consument.

Oproep aan jonge collega’s en vrouwelijke collega’s

Vandaag is de gemiddelde leeftijd van de Vlaamse mandataris 57 jaar. Amper 1 op de 6 is een vrouw. Na elke driejaarlijkse verkiezing is het harken om alle mandaten bij de Orde van Architecten ingevuld te krijgen. Nochtans zijn er meer dan genoeg jonge en/of vrouwelijke architecten die de Orde een frisse en waardevolle impuls zouden kunnen geven. Meer dan 40% van de bijna achtduizend (december 2022) ingeschreven architecten is jonger dan veertig jaar, stagiair-architecten niet meegerekend. Bijna 40% zijn vrouwen.

De huidige demografische realiteit binnen het beroep geeft aan dat de Orde nood heeft aan de juiste mix van ervaren en jonge architecten, van mannen en vrouwen. Ik wil dan ook en vooral een warme oproep doen aan onze jonge collega’s en vrouwelijke collega’s om zich kandidaat te stellen voor een mandaat bij de Orde van Architecten.

Engagement en ambitie

Engagement is en blijft natuurlijk een essentiële factor bij het uitoefenen van een mandaat. Een sterk engagement zorgt voor een betere profilering van het beroep, meer legitimiteit en een betere representativiteit. De controle op de naleving van de deontologische regels – één van de kerntaken van de Orde – heeft een positieve impact op de kwaliteit van onze woon- en werkomgeving. Vorig jaar werden door de vijf Vlaamse provinciale raden samen 273 onderzoeken uitgevoerd – dat waren er vijf per week.

Uniformiteit op alle niveaus binnen de Orde van Architecten en een complementaire samenwerking met de beroepsverenigingen en onze Franstalige collega’s is meer dan ooit noodzakelijk. Samen moeten we oplossingen vinden voor de huidige en toekomstige uitdagingen waar ons beroep voor staat en zal staan. Het is onze rol als bemiddelaar en bruggenbouwer om de stem van de architecten te vertegenwoordigen naar de politiek toe.

Naast het leveren van continuïteit en kwaliteit, ben ik van mening dat de Orde moet inzetten op heldere communicatie, concrete doelstellingen en vernieuwing. We moeten ambitieuzer zijn en streven naar een efficiëntere en snellere werking, met meer vertrouwen en verantwoordelijkheid voor ons administratief personeel.

Dit alles vraagt een geëngageerde nieuwe ploeg met een open ingesteldheid en sterke schouders. Een nieuwe ploeg die ruimte laat voor dialoog en gaat voor resultaat. Een nieuwe lichting die er zin in heeft om het beroep van architect mee vorm te geven. Waar wacht u nog op?

Jan Melis

Voorzitter Orde van Architecten - Vlaamse Raad 

 

Stel u kandidaat

Geïnteresseerde architecten kunnen zich nog tot en met 12 september kandidaat stellen voor een mandaat bij de Orde van Architecten.

➡️➡️➡️ Meer informatie over de verkiezingen