Open Oproep 46 online

Vijftien nieuwe projecten, stel je kandidaat voor 25 augustus 2023.

Open Oproep 46 is gepubliceerd. U kan zich kandidaat stellen voor vijftien nieuwe projecten. De kandidaatstelling loopt tot 25 augustus 2023, 11u. De eerste selecties zullen bekendgemaakt worden september 2023. U vindt per project alle informatie over de minimumeisen, de selectiecriteria, de in te dienen documenten en de inhoud van het portfolio in een selectieleidraad. Gelieve hiermee rekening te houden bij uw kandidaatstelling.

Zoals steeds kan u de projecten online bekijken en kan u de projectbundel downloaden.In de selectieleidraad vindt u, naast de selectie- en gunningscriteria, onder andere ook de voorwaarden om te kunnen kandideren voor een project. Zo is voor elk project bepaald, wat de minimumvereisten zijn voor het projectteam, aan welke voorwaarden de drie referentieprojecten moeten voldoen en welk bewijsmateriaal u moet toevoegen aan het portfolio. Dit betekent dat de samenstelling van het portfolio dat u indient, anders dan voorheen, per project aan specifieke vereisten moet beantwoorden.

Meer informatie over de Open Oproep 46

 

De Open Oproep is een procedure van de Vlaamse Bouwmeester om ontwerpers te selecteren voor opdrachten op het vlak van architectuur, stedenbouw, landschapsinrichting, publieke ruimte en infrastructuur.