Provincie Limburg keurt nieuw ruimtelijk plan goed

Het provinciebestuur van Limburg heeft het Ruimtepact 2040 goedgekeurd. Het gaat om een nieuw ontwerpplan voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de provincie. In februari kunnen de Limburgers het nieuwe plan inkijken en hun mening erover geven.

Het provinciebestuur nam in maart 2019 de beslissing om een nieuw ruimtelijk plan voor Limburg te ontwikkelen. De veranderende samenstelling van de bevolking, de gewijzigde bebouwing , de steeds toenemende verkeersproblematiek en de klimaatsverandering zorgden ervoor dat een actualisering van het in 2003 goedgekeurde Ruimtelijk Structuurplan Limburg zich opdrong. Doorheen de jaren kwamen de open ruimte, die belangrijk is voor de voedselproductie, biodiversiteit, wateropvang en ontspanning, steeds meer onder druk te staan.

Na een onderzoek van drie jaar is het Beleidsplan Ruimte Limburg (kortweg Ruimtepact 2040) klaar. "Met dit ontwerpplan sluit de provincie een ruimtepact met alle Limburgers", aldus Inge Moors, gedeputeerde voor Ruimtelijke Ordening. "De essentie van het ontwerpplan is de open ruimte in onze provincie maximaal vrijwaren en de beschikbare ruimte beter benutten op goedgelegen plaatsen, met een goed evenwicht tussen kwaliteitsvol wonen en ondernemen."

Met het Ruimtepact wil de provincie de troeven van Limburg verder versterken en uitspelen.

Bron: Belga