VEKA raadt aan om opmaak ‘EPC gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw niet langer uit te stellen

Terwijl de deadline voor de opmaak van het ‘EPC gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw nadert, zijn er nog maar 11.815 opgemaakt. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA). Het VEKA waarschuwt VME’s en eigenaars van appartementen dan ook nogmaals om tijdig in actie te schieten om een boete voor het niet tijdig indienen van een geldig EPC te vermijden Daarbovenop zijn de energiedeskundigen die instaan voor de opmaak van zo’n EPC momenteel overbevraagd.

Het VEKA raadt aan om de opmaak van een ‘EPC gemeenschappelijke delen’ van een appartementsgebouw – ook wel EPC GD genaamd - niet langer uit te stellen. Grote appartementsgebouwen (lees: gebouwen met minstens 15 eenheden) werden reeds verplicht om tegen eind 2021 al een geldig EPC GD te hebben. Voor middelgrote appartementsgebouwen (lees: gebouwen met 5 t.e.m. 14 eenheden) is de deadline 1 januari 2023. De tijd dringt dus. Er werden naar schatting nog maar 11.815 EPC GD opgemaakt, terwijl de deadline voor zo’n 60.000 appartementsgebouwen geldt.

Er is nog veel werk aan de winkel. Slechts 20% van de middelgrote appartementsgebouwen voldoet momenteel aan de verplichting. Daarbovenop zijn de energiedeskundigen die instaan voor de opmaak van zo’n EPC momenteel overbevraagd. Heel wat VME’s en eigenaars riskeren dus een boete omdat ze niet tijdig actie hebben ondernomen.

Omdat voor minstens 120.000 gebouwen zo een EPC GD moet worden opgemaakt, is de verplichting gefaseerd ingevoerd. De opmaak is mogelijk sinds 2020. Kleine appartementsgebouwen (lees: gebouwen met 2 t.e.m. 4 eenheden) hebben nog tijd tot eind 2023.

Boete

Bij het niet tijdig beschikken over een geldig EPC GD legt het VEKA aan de eigenaar of vereniging van mede-eigenaars (VME) een administratieve geldboete op tussen 500 en 5000 euro, afhankelijk van het aantal aanwezige gebouweenheden (= appartementen, winkels, kantoren, …) binnen het gebouw. Het betalen van deze boete geeft evenwel geen vrijstelling om over dit EPC te beschikken: de eigenaar of VME zal ook nog een erkend energiedeskundige type A moeten contacteren om een EPC GD te laten opmaken, om een nieuwe sanctie te vermijden. U kunt een erkend energiedeskundige type A uit uw buurt terugvinden op de energiekaart.

Ondersteuning voor VME’s die willen renoveren

Minister Demir zal vanaf 2023 VME’s ondersteunen bij de opmaak van een renovatiemasterplan, zowel op financieel vlak als bij de procesbegeleiding. Voor de opmaak van het renovatiemasterplan voorziet de maatregel in een tussenkomst tot 12.000 euro. Om VME’s te sensibiliseren voor een diepgaande renovatie en om de aanvraag van zo’n renovatiemasterplan te faciliteren, zullen VME’s beroep kunnen doen op kosteloze procesbegeleiding. Meer informatie volgt binnenkort.

Daarnaast kan een VME voor werken aan de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw ook beroep doen op Mijn VerbouwPremie. Deze premie ondersteunt ook werken aan de privatieve delen van het gebouw. Voor de financiering van de werken kan een VME beroep doen op Mijn VerbouwLening.

Meer informatie:

Wenst u meer informatie over het EPC GD? Dan kunt u terecht op de webpagina www.vlaanderen.be/epc-van-de-gemeenschappelijke-delen-van-een-appartementsgebouw.

Wenst u meer informatie over Mijn VerbouwPremie of Mijn VerbouwLening? Dan kunt u terecht op de webpagina www.mijnverbouwpremie.be of www.mijnverbouwlening.be.

Bron: VEKA