Verkiezingen Orde van Architecten 2023 – Gezocht: architecten met passie en gedrevenheid

Met een bouwwereld in volle transitie en de toenemende golf aan taken en verantwoordelijkheden, wordt het beroep van architect steeds complexer. De sector wacht grote uitdagingen. In het kader van haar verkiezingen dit najaar, wil de Orde van Architecten een oproep doen naar architecten om zich verkiesbaar te stellen voor een mandaat. Want meer dan ooit heeft de Orde nood aan architecten die zich willen engageren voor de sector en mee de krijtlijnen willen uitzetten voor de toekomst van het beroep.

In oktober vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe samenstelling van de provinciale raden van de Orde van Architecten. Naast architecten met jarenlange ervaring, hoopt de Orde om ook jonge architecten warm te maken voor een functie als mandataris.

”Het is belangrijk om een goede mix te hebben van ervaren architecten en de stem te horen van jonge architecten,” stelt Evie Favoreel, raadslid bij de provinciale raad Limburg. “Zij voelen de evoluties binnen ons beroep het meest en bieden net de meerwaarde om deze beter te begrijpen en verandering teweeg te brengen.”

Elke Vlaamse architect heeft baat bij een efficiënte en sterke Orde

Dankzij de oprichting van de Orde, hebben architecten de kans om zelf te oordelen hoe het beroep moet worden ingevuld. De Orde biedt een uniek kader waarbinnen mandatarissen, die allemaal uitvoerende architecten zijn, verandering teweeg kunnen brengen.

Naar aanleiding van het 60-jarige bestaan van de Orde van Architecten organiseert de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten dit jaar vijf publieke debatten. Heel wat belangrijke thema’s voor zowel het beroep, de architectengemeenschap als voor de werking van de Orde zelf komen hierbij aan bod. Drie debatten, in Antwerpen, Hasselt en Kortrijk, hebben reeds plaatsgevonden. Op 21 september is De Warande in Brussel de locatie voor het vierde luik. Wie wenst mee te debatteren, kan zich inschrijven op architect.be.

Een greep uit de behandelde thema’s: een fundamentele wijziging van de stagewerking, een analyse van de werk- en leefwereld van nieuwe generaties architecten, een vernieuwde kijk naar de wetgeving rond onafhankelijkheid van het beroep en de daaruit vloeiende onverenigbaarheid, een heldere toekomststructuur voor permanente vorming (of levenslang leren), een optimalisatie van de huidige werking van de Orde met provinciale geledingen, een noodzakelijke nieuwe blik op de internationalisering van de architectengemeenschap, de noodzaak aan structureel lobbywerk, enz.

Heel wat werk is al verricht, maar nog veel meer werk staat te wachten. En daarvoor zijn nieuwe, geëngageerde en ambitieuze leden nodig.

Engagement op maat

De komende jaren gaan heel wat werkgroepen verder aan de slag, en nieuwe werkgroepen zullen worden opgericht. Als mandataris kan je hier deel van uitmaken. Beroepsgebonden dossiers bespreken en bijdragen leveren aan diverse evenementen en publicaties horen ook bij de taken. Afhankelijk van de verantwoordelijkheid die wordt opgenomen, spreken we over een tijdsbesteding van ongeveer 1,5 dag (zuiver provinciale werking) tot 7 à 8 dagen (deelname aan werkgroepen, colleges, andere raden …) per maand.

“Het is belangrijk dat de Orde luistert naar wat er actueel leeft bij de architecten en dit ook publiek maakt. Dit is niet alleen een meerwaarde voor de architecten zelf, maar zo is de Orde ook zichtbaarder in wat ze voor het beroep betekent,” besluit Bram Bijnens, raadslid en nationaal afgevaardigde voor de provinciale raad Limburg.

Stel u verkiesbaar

Architecten die interesse hebben in een mandaat bij de Orde van Architecten, kunnen terecht op https://www.architect.be/verkiezingen2023.

Het indienen van de kandidaturen kan nog tot en met 12 september. De verkiezingen worden elektronisch gehouden tussen 28 september en 12 oktober.

 

Lees onze missie en visie of ga naar het jaarverslag 2022 om meer te weten over de taken, de werking en de structuur van de Orde van Architecten.