Verlaagd btw-tarief van 6 procent bij sloop en heropbouw wordt verlengd

In het kader van het begrotingsakkoord 2024 heeft de regering beslist om het verlaagde btw-tarief van 6 procent bij sloop en heropbouw van een woning permanent te maken. Het toepassingsgebied wordt wel beperkt tot de eerste en enige woning van de bouwheer. De nieuwe maatregel gaat in vanaf 1 januari 2024.

Sinds 2021 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 procent bij de sloop van een bestaande woning en bouw van een nieuwe woning op dezelfde locatie. Aanvankelijk was het gunstige tarief beperkt tot 32 centrumsteden. Onder de huidige regering werd het uitgebreid voor het hele land. Maar dan wel tijdelijk, tot 31 december van dit jaar. De laatste maanden werd dan ook druk gespeculeerd en gedebatteerd over een al dan niet verlenging van deze maatregel. Met het permanent worden van het verlaagde btw-tarief komt nu een einde aan deze onzekerheid.

Beperkter toepassingsgebied

Om budgettaire redenen zal niet elk sloop- en heropbouwproject in aanmerking kunnen komen voor het verlaagde btw-tarief. Zo wordt het toepassingsgebied ingeperkt tot de eerste en enige woning van de bouwheer. Enkel particulieren zullen kunnen genieten van het verlaagde btw-tarief; bouwpromotoren, projectontwikkelaars, sleutel-op-de-deur-firma’s en privé-investeerders zullen niet in aanmerking komen voor de gunstmaatregel.

Nog twee belangrijke voorwaarden: de bewoonbare oppervlakte van de heropgebouwde woning mag maximaal 200 vierkante meter bedragen en de woning moet vijf jaar lang de enige en eigen woning van de bouwheer of koper blijven.

Het btw-tarief op de verkoop van afgebroken en heropgebouwde woningen wordt opgetrokken van 6% naar 21%. Op gewone nieuwbouw blijft het btw-tarief van 21 procent van toepassing.

De permanente btw-verlaging die van toepassing is voor sloop en heropbouw gaat van start op 1 januari 2024. Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor wie nog gebruik wil en kan maken van de bestaande regels.

Wie niet in aanmerking komt voor het verlaagde btw-tarief voor projecten van natuurlijke personen, kan onder bepaalde voorwaarden een sloop- en heropbouwpremie van de Vlaamse overheid aanvragen.

Meer informatie: 

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/btw-tarief-van-6-bij-renovatie-en-sloop-en-heropbouw-van-woningen#slopen-en-wederopbouw