Vertragingen omgevingsvergunningen door lokale besturen binnenkort verleden tijd?

Het onderzoek van Netwerk Architecten Vlaanderen over het tijdrekken van lokale besturen in de procedure voor een omgevingsvergunning blijft nazinderen. Volgens het NAV blijkt dat 50% van de omgevingsvergunningsaanvragen onvolledig of onontvankelijk wordt bevonden. Vlaams parlementslid Bruno Tobback (Vooruit) vroeg in de commissie Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie van 23 januari minister Demir om een reactie.  

Volgens Tobback is het probleem vooral een zaak van te weinig mensen en middelen voor de lokale besturen: “Het begint er hoe langer hoe meer op te lijken dat er een cascade aan de gang is in de behandeling van omgevingsvergunningen, waarbij er op alle niveaus een gebrek aan capaciteit is, waarbij er op alle niveaus niet de nodige middelen zijn om een goede dienstverlening aan de burger te kunnen bieden, en dat, behalve de Vlaamse minister van Begroting, die kan besparen op ondersteuning voor de gemeenten en op ondersteuning voor het departement Omgeving, uiteindelijk iedereen – de lokale besturen, de aanvragers, de burgers – slechter wordt van dit systeem.”

Minister van Omgeving Demir is het met die analyse niet eens. Er zijn volgens haar concrete dossiers die aantonen dat er hier en daar misbruik is, maar personeelsgebrek is daarbij niet de oorzaak. Wel stelt de minister vast dat ambtenaren – soms – creatief lijken om te gaan met het volledig en onafhankelijk onderzoek door een dossier al inhoudelijk te beoordelen. Dat kan niet de bedoeling zijn. “De inhoudelijke beoordeling komt toe aan het college en niet aan de ambtenaar. Als een dossier onvolledig wordt verklaard of als de ambtenaar vraagt om een aangepast plan in te dienen met een bouwlaag minder bijvoorbeeld, dan gebeurt hier al een inhoudelijke beoordeling en dat is niet correct.”

De minister verwacht beterschap door een veralgemeend gebruik van de nieuwe leidraad ‘vooroverleg’, die in november 2023 werd voorgesteld. Deze leidraad dient de dialoog die voorafgaat aan en omgevingsprocedure beter te stroomlijnen, wat de afhandeling van het dossier uiteraard moet vergemakkelijken. Bovendien kondigt de minister aan dat in het nieuwe personeelsplan van het Departement Omgeving extra personeelscapaciteit zal worden voorzien om de lokale besturen beter te kunnen bijstaan.  

Bron: Orde van Architecten - Vlaamse Raad