Vlaamse Regering en bouwsector: focus op klimaatuitdaging, betaalbaar wonen en ruimtelijke ordening

Deelnemers Vlaams Bouwoverlegcomité
Foto © Studio Dann

Op maandag 5 februari vond het Vlaams bouwoverlegcomité (VBOC) plaats, het jaarlijkse overleg tussen de Vlaamse Regering en de bouwsector. Hoofdthema’s tijdens dit overleg waren de klimaatuitdagingen, betaalbaar wonen, het vergunnings- en omgevingsbeleid en de arbeidsmarkt. De architectuursector werd vertegenwoordigd door de Orde van Architecten-Vlaamse Raad, Netwerk Architecten Vlaanderen en de Beroepsvereniging voor Architecten. Zij vroegen blijvende aandacht voor kwaliteitsvol renoveren en een leidraad voor gemeenten en rioolbeheerders omtrent de nieuwe hemelwaterverordening.

De deelname van de architecten aan het VBOC is van belang omwille van de belangrijke maatschappelijke rol die zij vervullen. Architecten werken niet alleen voor een opdrachtgever en hebben niet alleen een contractuele aansprakelijkheid van tien jaar, ze hebben ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid tegenover de volgende generaties. Architecten zorgen ervoor dat het regeringsbeleid rond belangrijke maatschappelijke thema’s zoals omgeving, klimaat en energie correct in uitvoering wordt gebracht doorheen het bouwproces en vervullen dan ook een belangrijke taak van openbare orde.

Kwaliteitsvol renoveren

Willen we onze woongebouwen klimaatneutraal maken, dan zal het gros van de investeringen moeten komen van de gezinnen en private woningverhuurders (professionelen en particulieren).  Om dit te kunnen realiseren pleit de bouwsector ervoor dat er in de volgende legislatuur wordt doorgewerkt op het pad dat de huidige regering al heeft ingeslagen, met name de renovatieverplichting en de stimuli om grondig te renoveren. “Er dient daarbij geëvalueerd te worden hoe de stimuli kunnen worden ingezet om de kwaliteit van de renovaties te verbeteren. Onder meer door het maken van masterplannen voor renovaties. Renovatieverplichting en betaalbaar wonen moeten hand in hand gaan aldus de architecten.”

Leidraad voor coherent waterbeleid

De architecten vroegen ook een coherente toepassing van de nieuwe hemelwaterverordening en een bijhorende leidraad voor gemeenten en rioolbeheerders. “In de nieuwe hervorming wordt de interpretatie van de uitzonderingsmogelijkheden immers volledig in handen gegeven van de gemeenten en rioolbeheerders. Zo laat de verordening bijvoorbeeld toe om een ondergrondse infiltratievoorziening te gebruiken wanneer een bovengrondse om technische redenen niet mogelijk is. Die technische redenen worden echter nergens gespecifieerd. De Vlaamse overheid moet met een leidraad komen voor de gemeenten en rioolbeheerders over hoe de uitzonderingen geïnterpreteerd dienen te worden.”

Bron: Orde van Architecten