Vlaamse regering snoeit in procedures voor omgevingsvergunning

De Vlaamse regering snoeit in de verschillende procedures om een omgevingsvergunning aan te vragen. Er komt één basisprocedure met een beslissingstermijn van zestig dagen, die bovendien flexibel is voor wijzigingen. Dat meldt minister van Omgeving Zuhal Demir.

Vlaanderen telt op dit moment vijf verschillende procedures om een omgevingsvergunning aan te vragen, allemaal met andere beslissingstermijnen tussen de 60 en 180 dagen. Het valt bovendien geregeld voor dat de aanvraag helemaal opnieuw moet worden ingediend als er en cours de route bijsturingen moeten gebeuren.

De Vlaamse regering stuurt die "wirwar aan omgevingsprocedures" nu bij, meldt minister van Omgeving Zuhal Demir vrijdag 14 juli. Er komt één 'modulaire basisprocedure' van 60 dagen, die flexibel is voor bijsturingen. Wanneer er een openbaar onderzoek nodig is komen daar wel nog eens 60 dagen bij. Dat is ook het geval voor een aantal specifieke soorten projecten.

Voor kleine ruimtelijke ingrepen moet binnenkort niet langer een volledige procedure voor een ruimtelijk uitvoeringsplan worden doorlopen. Dat duurt immers 2 tot 4 jaar. In het voorstel van Demir wordt dat vervangen door de aanvraag van een omgevingsbesluit, dat een doorlooptijd van 180 dagen telt. De administratieve beroepsmogelijkheid wordt bovendien geschrapt. De procedure komt er onder meer voor de aanvraag van zonevreemde werken van algemeen belang, zoals fietspaden of rioleringen, of voor een bestemmingswijziging die dorpskernen verdicht. Dat is namelijk nodig om de bouwshift te realiseren.

Het ontwerp van decreet wordt nu geanalyseerd door adviesraden. Het dossier zou volgend jaar moeten kunnen worden afgerond.

Bron: Belga