bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Advies Vlaamse werkgevers en vakbonden: "Verplicht renovatie woningen na aankoop"

Alleen nog verwarmen met warmtepompen, een verplichte renovatie van woningen na aankoop en 1 miljoen elektrische auto's op de weg. In een rapport besteld door klimaatminister Zuhal Demir pleiten de Vlaamse werkgevers en vakbonden voor een groene omslag.

De regering-Jambon zit eind volgende week samen over een aanscherping van de Vlaamse klimaatambities. Om de politieke discussie te voeden, vroeg Demir advies aan onder meer de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het sociaal overlegorgaan waar werkgevers en vakbonden in samenzitten.

In het advies worden drie 'klimaatkleppers' naar voren geschoven: drie verregaande maatregelen om de Vlaamse uitstoot in één klap fors te verlagen. Dat is namelijk nodig als Vlaanderen de Europese doelstelling wil halen om de uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen. "Versnellen is de boodschap voor het Vlaams klimaatbeleid, want de emissies moeten de komende jaren tien keer sneller dalen dan de afgelopen jaren", wordt benadrukt in het advies.

Werkgevers en vakbonden pleiten voor veel meer groene warmtepompen. Dit moet Vlaanderen toestaan om snel af te stappen van stookolie en aardgas voor het verwarmen van gebouwen. De regering moet hiervoor de energiefiscaliteit hervormen, zodat warmtepompen financieel voordelig worden. De warmtepompen kunnen dan geïnstalleerd worden op bepaalde sleutelmomenten, zoals wanneer de verwarmingsketel vervangen dient te worden, bij nieuwbouw en na verkoop.

Voorts pleit de SERV ook voor een verplichte renovatie van woningen na aankoop en collectieve renovatieprojecten waarbij hele wijken in één keer klimaatvriendelijker worden gemaakt. Daarbij dient ook geïnvesteerd te worden in 200.000 extra sociale woningen om de meest kwetsbare groepen niet uit de boot te laten vallen.

Ten slotte wil de SERV ook de ambitie voor het aantal elektrische auto's op de weg fors optrekken. De huidige Vlaamse ambities mikken op 500.000 elektrische voertuigen tegen 2030, maar dat moeten er volgens de SERV één miljoen worden. Deze ommeslag moet wel vergezeld worden van de uitbouw van de infrastructuur, met voldoende publieke en semi-publieke laadpalen. De SERV stelt daarbij voor om de Vlaamse verkeersbelasting als hefboom te gebruiken en daarin volop de kaart te trekken van zero-emissie auto's. Ook de slimme kilometerheffing wordt door de SERV opnieuw op tafel gelegd.

"Kortom, Vlaanderen heeft geen kleppers van plannen nodig maar kleppers van maatregelen", besluit het rapport. "Een strakker beleid is nodig dat minder ingewikkeld is maar meer resultaat neerzet. Daarvoor moet het beleid ook dwingender. In plaats van vrijblijvende premies moet de focus verschuiven naar regels en verplichtingen."

De SERV stipt finaal nog aan dat deze maatregelen vergezeld dienen te worden van extra maatregelen in onder meer de afvalverwerking, niet-ETS industrie en landbouw. De niet-ETS industrie bevat de sectoren die niet onder het Europees emissiehandelssysteem (ETS) vallen, bijvoorbeeld transport, handel en diensten of de bouw.

Lees hier het volledige advies van de SERV

Bron: Belga
 

 

26 oktober 2021