bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Bouwvergunning verleend voor transformatie Schumanplein Brussel

Urban.brussels heeft de bouwvergunning verleend voor de volledige heraanleg van het Schumanplein in de Europese wijk van de hoofdstad. De vergunning betekent dat de transformatie van het Schumanplein naar een echt stedelijk plein nu definitief kan doorgaan. Na een traject van verschillende jaren heeft Brussel Mobiliteit nu de bouwvergunning voor haar plannen binnen. De werken worden door Beliris uitgevoerd. Het winnend ontwerp is van het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse bureau BRUT.

In 2015 bereikten Pascal Smet en Rudi Vervoort een politiek akkoord om het Schumanplein in het hart van de Europese wijk in Brussel grondig aan te pakken. Datzelfde jaar schreef Brussel Mobiliteit een internationale architectuurwedstrijd uit, waar meer dan 20 bureaus aan deelnamen. In 2017 werd het ontwerp van het Deense architectenbureau COBE en het Brusselse bureau BRUT aangeduid als winnend ontwerp.

COBE, met hoofdkantoor in Kopenhagen, is een groot internationaal architectenbureau dat meermaals in de prijzen viel. BRUT is een jong Brussels bureau met ambitie voor kwalitatieve publieke ruimte in de stad.

Na een intens overlegprocedure met buurtbewoners, handelaars en gebruikers van het plein diende Brussel Mobiliteit in 2019 een vergunningsaanvraag in. Het project doorliep nadien de stedenbouwkundige procedure, waaronder een openbaar onderzoek en een advies van de overlegcommissie. In april 2021 werd na overleg tussen Pascal Smet, Elke van den Brandt, Philippe Close en Ans Persoons beslist om het project op enkele vlakken bij te sturen. De stedenbouwkundige administratie urban.brussels formuleerde daarop, in overleg met Brussel Mobiliteit, een officiële vraag (artikel 191 van het BWRO). Zo moest onder andere de mogelijkheid worden onderzocht om meer planten te voorzien en extra bomen aan te planten op het plein en de toegang tot het plein voor personen met beperkte mobiliteit en slechtzienden te verzekeren.

Vanuit mobiliteitsstandpunt werd voorgesteld het eenrichtingsverkeer tussen Kortenberg en de Kleine Wetstraat om te keren om de autostroom beter te beheersen en om een fietspad in twee richtingen te kunnen verbinden met de Renaissancelaan.

Brussel Mobiliteit diende op basis van deze vragen een aangepast voorstel in in oktober 2021. Urban.brussels oordeelt nu, rekening houdend met de situatie dat er zich onder het plein een groot trein- en metrostation bevindt, dat Brussel Mobiliteit voldoende tegemoet kwam aan de bijkomende vragen die in april werden gesteld.

De Brusselse bouwheer Beliris voorziet de start van de werken eind 2022. Het project werd daarenboven opgenomen in het relanceplan van de federale regering waardoor het kan rekenen van 21 miljoen van Europese middelen.

"Het is van essentieel belang om de Schuman-rotonde te laten evolueren tot een openbare ruimte van grotere kwaliteit, een ruimte waar burgers samenkomen, een symbool dat klopt als het hart van de Europese instellingen en, meer nog, van het Europese project", reageert minister-president Vervoort. Hij benadrukt nog dat de gevolgen van de veranderingen voor de doorstroming van het verkeer en de bereikbaarheid van de wijken goed in het oog zullen worden gehouden.

"Wat vroeger een plein was om zo snel mogelijk van weg te lopen zal nu een verblijfsplek worden. Een ontmoetingsruimte voor Brusselaars, Europese ambtenaren en bezoekers. En het plein wordt ook de nieuwe toegangspoort tot het prachtige Jubelpark. Het nieuwe Schumanplein gaat een symbolische plek worden in het hart van Europa, België en Brussel die men over de hele wereld zal kennen. Symbool voor de eenheid van Europa en symbool voor de transformatie van steden", stelt staatssecretaris Pascal Smet, die erkent dat het Schumanplein één van de redenen is waarom hij in de politiek is gestapt.

"Ik ben blij dat we, ondanks de technische uitdagingen van de ondergrond, toch voor een groener project zijn kunnen gaan. Er komt ontzettend veel nieuwe ruimte vrij voor ontmoeting, ontspanning, interactie tussen bewoners en gebruikers. De doorstroming van de automobilist blijft mogelijk vanuit de Kortenberglaan richting Wetstraat, maar er komen ook knips op het plein waardoor voetgangers, personen met een beperkte mobiliteit, fietsers en openbaar vervoer de plaats krijgen waar ze recht op hebben, en dat komt ook de verkeersveiligheid ten goede. De heraanleg van het Schumanplein is tot slot ook een cruciale schakel in de verbetering van de belangrijke fietsas die over de wetstraat loopt, dat geeft alvast motivatie om ook dat stuk grondig aan te pakken", zegt minister voor Mobiliteit, Elke van den Brandt.

Voor federaal minister Karine Lalieux, ligt dit project "volledig in lijn met de doelstellingen van de federale regering, namelijk het bevorderen van zachte en actieve mobiliteit. Er wordt alles aan gedaan om de site zo vlot mogelijk te laten verlopen, met zo min mogelijk impact voor de bewoners en gebruikers van deze belangrijke verkeersas in onze hoofdstad."

"De Stad Brussel, hoofdstad van de Europese Unie en van 184 nationaliteiten, kan zich alleen maar verheugen over de versterking van deze plek als het hart van de Europese wijk", vindt burgemeester Close. "Dit project gaat ook om het versterken van een Stad op 10 minuten van alle voorzieningen voor haar inwoners, door een gezellige ruimte te creëren voor ontspanning en ontmoetingen tussen de verschillende wijken in de buurt."

Bron: Belga

27 december 2021