bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Colloquium Orde van Architecten | Dit zijn onze sprekers

Op 3 maart organiseert de Orde van Architecten een interessante gespreksnamiddag waarin we inzoomen op 2 actuele thema's: 'De architect-ondernemer' en 'De architect voor de professionele bouwer'. Maak kennis met onze sprekers.

Moderator

Michaël Van Droogenbroeck | VRT

Michaël Van Droogenbroeck (1978) studeerde sociologie aan de universiteiten van Brussel en Leuven. Na een korte periode als wetenschappelijk medewerker aan deze universiteiten ging hij in 2005 aan de slag bij de TV-nieuwsredactie van de VRT. Eerst werkte hij voor het duidingsprogramma Terzake, in 2007 maakte hij de overstap naar Het Journaal. Daar werd hij eerst politiek verslaggever, maar tijdens de bankencrisis van 2008 specialiseerde hij zich in het financieel en economisch nieuws. Sindsdien is hij het gezicht van het financiële nieuws bij de VRT. Op TV maar ook op de radio, waar hij sinds 2018 ook afwisselend 'De Ochtend' presenteert op Radio 1. Wekelijks schrijft hij ook een geldrubriek in de krant 'Het Laatste Nieuws'.

De architect-ondernemer

Ken De Cooman | BC architects & studies

Ken De Cooman (°1983) studeerde eerst filosofie en psychologie aan de KULeuven, alvorens architectuur te studeren aan Sint-Lucas Brussel. Hij is mede-oprichter en architect-zaakvoerder van BC architects & studies, een bureau voor sociale, architecturale en materiaalinnovatie. De activiteiten binnen BC architects & studies hebben geleid tot de oprichting van het materiaalproductiebedrijf BC materials. Al deze activiteiten wijzen op een integrale benadering van het bouwproces, waarbij er onderzocht wordt hoe de transitie te maken naar een circulaire, uitputtingsneutrale bouwsector.

Lorenzo Van Tornhaut | VT-INVEST 

Als derde generatie van een aannemersfamilie groeide Lorenzo Van Tornhaut op tussen bakstenen en beton. Al zeer jong wilde hij architect worden. Uiteindelijk ging hij aan de Universiteit Gent burgerlijk ingenieur-architect studeren omwille van de zeer brede kennisbasis die daar werd meegegeven. Hij startte zijn stage en deed een MaNaBa bedrijfseconomie aan de UGent omdat hij een economische basis cruciaal vond als actor in de bouwsector. Na 5 jaar als architect te hebben gewerkt, in een breed scala van opdrachten, wou hij zijn ondernemingszin combineren met zijn liefde voor architectuur en bouwen. De overstap naar het familiebedrijf, dat ondertussen zelf op grote schaal aan projectontwikkeling deed en nood had aan versterking, was een mooie kans om de opgedane ervaringen om te zetten in goed opdrachtgeverschap en ondernemen.

Benjamin Denef | DMOA architecten

Benjamin Denef is ingenieur architect en afgestudeerd in 2000 aan de KU Leuven. In 2009 richtte hij samen met Matthias Mattelaer DMOA architecten op. Hij is opgegroeid in Oud-Heverlee en heeft bijgevolg een zeer sterke affiniteit met de Zoet Water site, de ruimere omgeving en de verschillende lokale stakeholders. Hun duidelijke noden gecombineerd met het enorme potentieel van de site trekken hem al verschillende jaren aan om zijn kennis en skills in te zetten om samen met o.a. de gemeente hier een fantastische plek van te maken. Door zijn specifieke affiniteit met sociaal ondernemen (ruime internationale ervaring in humanitaire schoolprojecten opzetten en bouwen in o.a. Irak, Kenya, Kameroen) alsook innovatiedossiers te leiden, neemt hij graag een trekkersrol in diverse (innovatie)consortia om echt iets te doen en op te leveren. Hoe complexer een dossier hoe liever. Volharding, vermogen tot inspireren en een grote ervaring vormen de basis tot succes.

Frederik Jacobs | CONIX RDBM Architects 

Frederik Jacobs werd geboren in 1971 in Antwerpen. Hij studeerde architectuur aan het Henry van de Velde-Instituut te Antwerpen (1992) waar hij nadien aan het VIK De Naeyer Instituut en Sint-Lucas een master in bouwmanagement behaalde. Van kindsbeen af wou hij ontwerpen, ondernemen en leiden. Vrij snel ontdekte hij dat samenwerken meer mogelijkheden biedt. In het begin van zijn architectuurstudies ontmoette hij zijn professionele partner Jorden Goossenaerts. In 2012 ontmoetten ze Christine Conix en ontdekten ze de potentiële kracht van de fusie van hun teams en ervaring. Als architect met een masteropleiding in bouwmanagement is Frederik de inspirator en de stimulator voor de ontwerpers binnen CONIX RDBM Architects. Frederik focust niet alleen op de brede haalbaarheid van een project, maar ook op de maatschappelijke verantwoordelijkheid van het bureau. Voor Frederik is architectuur maatschappelijk relevant, meer dan uitsluitend een esthetische cocon. Dit is de opdracht die volgens hem architectuur in de meest ideale omstandigheden te vervullen heeft. Het is een ontwerpgedachte waar hij steevast in gelooft. 'Samen dromen realiseren en meerwaarde creëren’ is wat Frederik drijft.

De architect voor de professionele bouwer

Lieve Van Medegael | Het Facilitair Bedrijf

Lieve Van Medegael startte in 1988 aan de KULeuven in de richting Handelsingenieur maar koos na de eerste kandidatuur alsnog voor haar passie voor architectuur en bouwen en studeerde in 1994 af als burgerlijk ingenieur-architect. Na zes boeiende jaren als zelfstandig architect kwam ze in 2000 eerder bij toeval terecht bij de Federale Overheid waar ze aan de andere kant van de tafel mocht plaats nemen als bouwheer en projectleider van grote bouwprojecten in Brussel. In 2008 maakte ze de overstap naar de Vlaamse Overheid en ging als adviseur en stafmedewerker aan de slag in het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. Het pilootproject van de passiefscholen en de opstart van de DBFM-scholen kruisten haar pad en samen met het GO! introduceerde ze de duurzaamheidsmeter voor scholen. Sinds 2013 leidt ze de afdeling Bouwprojecten van Het Facilitair Bedrijf, het agentschap van dat instaat voor het vastgoed, facility management en ICT van de Vlaamse Overheid. De afdeling Bouwprojecten treedt op als bouwheer voor een brede waaier van projecten, van kantoren tot jeugdinstellingen, regieposten en loodsen tot culturele en historische infrastructuur.

Steven Decloedt | AG Vespa 

Steven Decloedt (°1971) studeerde af als architect aan het Henry van de Velde-instituut en volgde aanvullende opleidingen in ruimtelijk projectmanagement en vastgoed (AMS). Hij startte zijn loopbaan als architect, maar zette in 2004 de stap naar AG Vespa. De eerste jaren bouwde hij het Antwerpse grond-en pandenbeleid uit. Architectuur werd daarbij als strategie ingezet om via kleinschalige vernieuwende woonprojecten tot stadsontwikkeling te komen. Deze strategie ontving meerdere prijzen, waaronder de Prijs Bouwheer van de Vlaamse overheid. Aansluitend vergrootte hij de scoop door als directeur bouwprojecten naast de woningbouwprojecten ook beeldbepalende publieke gebouwen te realiseren. Als publieke bouwheer en ontwikkelaar bouwde hij expertise op die intussen ook wordt ingezet in het bredere (academische) werkveld. Steven Decloedt is tevens bestuurder in meerdere vennootschappen waaronder Blue Gate Antwerp Building.

Peter Artois | ION

Peter Artois studeerde industrieel ingenieur bouwkunde en volgde een postgraduaat bedrijfseconomie. Zijn eerste bouwkundige werkervaring deed hij op als werfleider bij een familiaal bouwbedrijf. Een viertal jaar later werd hij projectleider bij een bouwkantoor gespecialiseerd in de coördinatie van meer complexe projecten. In 2010 werd Peter zaakvoerder van een projectmanagementbedrijf dat werkte in opdracht van een grote Brusselse projectontwikkelaar. Begin 2015 startte hij bij ION als technisch directeur. Vandaag heeft hij er de leiding over een team van 20 experten die zorgen voor alle technische aspecten van het volledige bouwproces. Peter blijft gedreven in de zoektocht naar innovatieve bouwtoepassingen die het bouwproces kunnen verkorten, maar vooral de kwaliteit kunnen verbeteren. Dit zet zich ook door in de grote diversiteit aan bouwprojecten die ION realiseert. Daarnaast is Peter ook lid van het WTCB, cluster bouwindustrialisatie.

Marnik Dehaen | Orde van Architecten

Marnik Dehaen, afgestudeerd als architect aan het Sint-Lukas instituut te Brussel (1993) is reeds 26 jaar actief praktiserend architect en zaakvoerder van C2O Architects dat hoofdzakelijk actief is in de woningbouwsector. In 2009-2013 realiseerde hij mee het Asphaltco-masterplan van de gemeente Asse met o.a. een nieuwe brandweerkazerne en nieuw jeugdcentrum. Datzelfde jaar werd hij verkozen in de provinciale raad Vlaams-Brabant en Brussel. Op Vlaams niveau werd hij in 2013 verkozen tot secretaris en in 2015 verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Raad van de Orde van Architecten. Bij zijn herverkiezing eind 2017 werd hij verkozen tot nationaal voorzitter van de Orde van Architecten. Met o.a. de Verklaring van Davos ‘Naar een kwaliteitsvolle Baukultur voor Europa’ als instrument timmert hij verder aan de verbetering van het statuut van de architect en de erkenning van zijn maatschappelijke rol. Binnen de Europese context doet hij dit via de ACE en mogelijk binnenkort ook via een adviesrol aan de Europese Commissie.

21 januari 2020