bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Doe mee aan de ACE Sector Study 2020

Op dit moment voert de Architects' Council of Europe (ACE) zijn zevende 'Sector Study'. De ACE Sector Study verzamelt de gegevens van architecten over heel Europa wat betreft hun onderneming en werking. Het is het meest uitgebreide Europees onderzoek over het beroep van architect. Deelnemen kan nog tot en met 18 oktober.

De tweejaarlijkse studie levert inzichtelijke vergelijkingen tussen de Europese landen en biedt een gedetailleerd beeld van de nieuwe realiteit waarmee het beroep van architect wordt geconfronteerd.

Omdat het aantal respondenten uit ons land onder de verwachtingen blijft, doen we op vraag van het onderzoeksteam nog een laatste oproep tot deelname.

>>> DOE MEE AAN DE ACE SECTOR STUDY 2020 <<<

Deelnemen kan nog tot en met 18 oktober

Het invullen van de enquête duurt slechts 15 à 20 minuten. De gegeven informatie wordt vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor statistische doeleinden. De enquête kan worden ingevuld in de taal naar keuze; de nationaliteit van de respondent wordt teruggevonden aan de hand van bovenstaande link.

De resultaten van het onderzoek zullen gedeeld worden op de website van de ACE en op architect.be.

Alvast hartelijk dank voor uw deelname!

Bekijk hier de resultaten van de ACE Sector Study 2018

08 oktober 2020