bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Gevolgen van de Covid-19-crisis voor de Belgische arbeidsmarkt in 2020 blijven globaal genomen beperkt

Statbel, het Belgische statistiekbureau, publiceert vandaag de resultaten van de Enquête naar de Arbeidskrachten voor 2020. Een jaar waarin België, net als de rest van de wereld, zwaar getroffen werd door het coronavirus.

De overheid voerde verschillende steunmaatregelen in, zoals het stelsel van tijdelijke werkloosheid en het overbruggingsrecht voor zelfstandigen. In deze publicatie met de jaarcijfers uit de Enquête naar de Arbeidskrachten bekijken we de impact van de coronacrisis en de maatregelen op enkele belangrijke indicatoren in vijf grotere conclusies.

Eerste conclusie: de globale impact van de Covid-19-crisis op de algemene bevolking blijft beperkt. Het aantal werkenden neemt tussen 2019 en 2020 af met 29.000 personen (-0,6%). De werkgelegenheidsgraad van 15- tot en met 64-jarigen daalt van 65,3% in 2019 naar 64,7% in 2020. Daarnaast stijgt het aantal werklozen met 8.800 personen (+3,2%). De werkloosheidsgraad van 15- tot en met 64-jarigen stijgt licht, van 5,4% in 2019 naar 5,6% in 2020.

Tweede conclusie: voor bepaalde subgroepen evolueert de arbeidsmarktsituatie slechter dan voor andere. Het aantal werkenden daalt vooral bij bepaalde meer kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, zoals jongeren, laag- en middengeschoolden en personen met een niet-EU-nationaliteit.

Derde conclusie: er is een opvallend sterke toename van het aantal werklozen bij personen met een diploma hoger onderwijs (+13,8%). Die groep hooggeschoolden wordt doorgaans niet als kwetsbaar aanzien. Statbel stelt vast dat er in 2020 meer hooggeschoolden waren die zich aangeboden hebben op de arbeidsmarkt, in vergelijking met andere jaren. Daardoor neemt zowel het aantal werkenden als het aantal werklozen met een diploma hoger onderwijs sterk toe.

Vierde conclusie: de arbeidsduur daalde sterk. In 2020 gaf meer dan een persoon op vier (28,2%) uit de werkende bevolking aan minder dan gewoonlijk of helemaal niet gewerkt te hebben tijdens de referentieweek waarover ze bevraagd werden. In 2019 ging het om een persoon op vijf (20,6%).

Vijfde conclusie: vooral de deeltijdse en tijdelijke jobs, jobs in de horeca en laaggekwalificeerde jobs in de elementaire beroepen (zoals schoonmakers in kantoren, huishoudelijke hulpen bij particulieren en laders en lossers) worden getroffen. Er is een duidelijke afname van het aantal tijdelijke loontrekkende jobs (-7,8%), terwijl we het aantal zelfstandigen zien toenemen (+2,9%). Het aantal werkenden in deeltijdse jobs nam af met -2,5% terwijl het aantal voltijdse jobs stabiliseert. De horeca is de meest getroffen sector (-13,7% werkenden). Daarnaast worden ook de zogenaamde ‘Elementaire beroepen’ zoals schoonmakers in kantoren, huishoudelijke hulpen bij particulieren en laders en lossers geraakt (-7,7%), gevolgd door het ‘Dienstverlenend personeel en verkopers’ (-5,9%).

Verdere details leest u op de website van Statbel.

30 maart 2021