bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Infomoment Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ en Postgraduaat ‘Circulair bouwen’

VIBE en het Postuniversitair Centrum (KU Leuven) starten op 28 september terug met de postgraduaatopleiding 'Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’. Het postgraduaat ‘Circulair bouwen’ is de eerste hands-on opleiding in Vlaanderen over dit boeiende onderwerp. Infomoment op maandag 6 september, van 16 tot 20 uur.

Postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ 

De opleiding in binnen- en buitenland over mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen. VIBE en het Postuniversitair Centrum (KU Leuven) starten op 28 september terug met deze postgraduaatopleiding. Deze academische cursus biedt je een integrale visie op het bouw- en woonproces. De brede omkadering, de aandacht voor het ontwerp, de ontwerpdetails en de meet- en beheerssystemen maken deze postgraduaatopleiding een must voor zij die de transitie aanzwengelen. Dit postgraduaat is allesomvattend en op-en-top vernieuwend.

Deze opleiding is opgebouwd uit vier modules. Na een brede kijk op duurzaamheid en duurzame ontwikkeling in de eerste module maak je in de tweede module de vertaalslag naar stedenbouw. Tijdens de derde module behandel je alle aspecten van een mens- en milieuvriendelijk gebouw. Tot slot komt alles in de vierde module samen via integratieoefeningen, werfbezoeken en een debat.

Krachtlijnen van de opleiding

 • Actueel, onderzoeksgedreven en maatschappijgericht
 • Kruisbestuiving tussen theorie en praktijk, met een sterke betrokkenheid van het werkveld
 • Interdisciplinaire samenwerking en synthese
 • Kleine groepen voor maximale begeleiding van docenten
 • Stimulerende leeromgevingen met gebruik van educatieve technologie en een gevarieerd interactief aanbod van werkvormen
 • Innovatief transitienetwerk

Praktische informatie

Data en locatie

Van 28 september 2021 tot 21 juni 2022.

De lessen vinden wekelijks op dinsdag plaats en gaan door op KU Leuven Technologiecampus Gent (Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent). Voor de theoretische lessen is een livestream voorzien.

Inschrijven

Infomoment op maandag 6 september, van 16 tot 20 uur.

Schrijf u hier in
De deelnameprijs is 3360 euro.

Meer informatie over het postgraduaat ‘Mens- en milieuvriendelijk bouwen en wonen’ vind je op de website van Postuniversitair Centrum: 
https://puc.kuleuven.be/nl/opleiding/postgraduaat_mens_en_milieuvriendelijk_bouwen_en_wonen_2021_2022-aebnyqny85l09dm4.

Postgraduaat ‘Circulair bouwen’

Het postgraduaat ‘Circulair bouwen’ is de eerste hands-on opleiding in Vlaanderen over dit boeiende onderwerp. Twee voor de prijs van één want je leert bij over de principes achter circulaire stedenbouw en een circulair gebouwontwerp. Dit is de meest innovatieve opleiding over circulair bouwen.

De eerste module over circulaire stedenbouw (september 2021 tot januari 2022) reikt je de handvaten aan om de transitie naar circulaire gemeenten en steden aan te zwengelen. Dan gaat het over kringloopsluiting (het hergebruik van sites en gebouwen, modulair en veranderingsgericht bouwen, lokale energieopwekking en -opslag…), korte ketenintegratie (stadslandbouw, lokale bouwmaterialen, hergebruik van restwarmte…), nieuwe samenwerkings- en participatiemodellen en beleidsinstrumenten. De tweede module ‘Circulair gebouwontwerp’ maakt je wegwijs in alle aspecten van het circulaire bouwproces. Je wordt volledig ondergedompeld in de wereld van de circulaire bouweconomie. Niet enkel op vlak van materialen, energie en water zoek je naar een andere manier van ontwerpen en bouwen. Ook de volgorde van het bouwproces, de actoren die inspelen op elkaar en de mogelijke scenario’s worden getoetst.

Top of the bill: dit postgraduaat maakt ruimte voor kennisoverdracht, discussie, voorbeeldprojecten, studiebezoeken en een praktijkoefening. Na de theorielessen ‘s morgens pas je de inzichten direct toe op een concrete case. Dankzij deze combinatie worden de studenten gevoed met actuele informatie en kennis, leren ze van elkaar, leren ze kritisch nadenken en leren ze de theorie om te zetten naar de praktijk.

Praktische informatie

Data en locatie

Van 24 september 2021 tot 17 juni 2022.

De lessen vinden wekelijks op vrijdag plaats en gaan door op Howest - Campus Brugge Station (Rijselstraat 1, 8200 Brugge).

Inschrijven
Je hebt de keuze uit verschillende opties:

 • je kan de volledige opleiding volgen (module 1 en module 2)
 • je kan kiezen om maar één semester te volgen (module 1 OF module 2)
 • je kan kiezen om enkel de theoretische lessen te volgen van module 1 en/of module 2 (ter plaatse of via livestream)
 • je kan kiezen om een enkele les te volgen (ter plaatse of via livestream)

Inschrijvingsgeld

 • €3000 voor de volledige opleiding (module 1 en module 2)
 • €1850 voor de aparte modules (module 1 of module 2).
 • €1850 voor de theorie (module 1 en module 2).
 • €1200 voor 1 semester theorie (module 1 of module 2).
 • €150 voor 1 les

Meer informatie over het postgraduaat ‘Circulair bouwen’ vind je op de website van Howest Hogeschool: https://www.howest.be/nl/opleidingen/postgraduaat/circulair-bouwen.

31 augustus 2021