bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Meer dan 1.200 architecten stellen minister Schauvliege in gebreke

Architecten reageerden massaal op de NAV-oproep van afgelopen dinsdag i.v.m. het digitale loket voor bouwaanvragen. Meer dan 1.200 architecten hebben dit mee ondertekend. Een duidelijk signaal voor minister Schauvliege, die door NAV op donderdag (21/12) in gebreke werd gesteld. NAV ijvert voor een overgangsperiode voor wie een aanvraag in het DBA-loket dit jaar niet meer doorgestuurd krijgt.

“De vele reacties en steun voor de NAV- actie bewijzen dat slechts een minderheid van de aanvragen zonder problemen de finish haalt. Het loket is op dit moment onwerkbaar”, zo laat NAV weten via een persbericht. “NAV gaat liever een dialoog aan dan het conflictmodel te hanteren. De ingebrekestelling komt er dan ook na vele pogingen om die dialoog aan te gaan.”

Zwakke reactie van minister

Maandag werd minister Schauvliege door twee Vlaams volksvertegenwoordigers over de kwestie ondervraagd in het parlementair vragenuurtje.

“De zwakke reactie van de kant van de minister bewijst dat men geen idee heeft welke impact de problemen hebben voor de job van architecten in deze eindejaarsperiode.

  • Zo verklaarde zij dat, omdat het systeem voor de digitale bouwaanvragen binnen een tiental dagen toch verdwijnt, het weinig zin heeft om deze week nog extra capaciteit te voorzien. Dit was ons vorige week, bij de eerste meldingen, nochtans beloofd.
  • Minister Schauvliege verwees ook naar een brief die zij eerder via de Orde aan alle architecten heeft laten bezorgen met de vraag om de aanvragen vóór 1 december te bezorgen, net omdat men in de eindejaarperiode een piek voorspelde. Dat wil dus eigenlijk zeggen dat men meent dat de capaciteitsproblemen het probleem van de architecten zijn en niet van de overheid. Onbegrijpelijk en onaanvaardbaar voor een systeem dat al zeker 7 jaar in de steigers staat en al vele miljoenen euro’s heeft gekost.
  • Zij ontkende ook dat het loket deze week niet beschikbaar zou zijn en stelde dat het enkel om vertragingen gaat. Ook dat is pertinent onjuist. Dat bewijzen screenshots die architecten die het loket gebruiken ons bezorgen."

Overgangsmaatregel noodzakelijk

NAV wil een oplossing voor architecten die op 31 december moeten vaststellen dat hun bouwaanvraag door de technische problemen niet doorgestuurd kon worden. “Wij ijveren voor een (retro-actieve) overgangsperiode zodat voor die gevallen een vergunningsaanvraag alsnog in 2018 via het DBA-loket kan gebeuren, volgens de voorschriften en eisen van 2017.”

Hopen op performant omgevingsvergunningsloket

Minister Schauvliege verwacht wel beterschap met de opvolger, het systeem voor het digitale omgevingsloket dat op 1 januari start. Dat systeem heeft volgens Schauvliege "stresstests" doorstaan en zou volgens haar voldoende robuust moeten zijn om grote pieken op te vangen. Toch sluit zij problemen niet uit, zo verklaarde zij gisteren. NAV wil geen derde uitstel van de invoering van dit omgevingsloket, maar ziet 1 januari wel met grote bezorgdheid tegemoet. NAV volgt de situatie op de voet en zal, indien nodig, bijkomende actie ondernemen.”

22 december 2017