bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Neem deel aan de bevraging van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie nodigt architecten uit om deel te nemen aan een anonieme bevraging.

De Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) maakt deel uit van de FOD Financiën. Haar voornaamste activiteit bestaat in het beheer van een uitgebreide documentatie over het patrimonium.

De AAPD is belast met het innen van de hypotheek-, de registratie- en successierechten, het verkopen van goederen van de Staat, het onteigenen ten algemene nutte, het vaststellen van het kadastraal inkomen... Het is opgedeeld in vier administraties: Opmetingen & Waarderingen (vroeger Kadaster), Rechtszekerheid (vroeger Registratie, Successie en Hypotheken), Patrimoniumdiensten (vroeger Domeinen) en Informatieverzameling & -uitwisseling.

Als architect behoort u tot de belangrijke klanten-partners van de Patrimoniumdocumentatie. Momenteel reflecteert de AAPD grondig op haar klantenstrategie. In dit kader wil het graag uw mening kennen en daarom nodigt de AAPD u uit om deel te nemen aan een anonieme bevraging. De vragenlijst bestaat uit een twintigtal vragen en het invullen ervan neemt een tiental minuten in beslag.

De bevraging zal de AAPD in staat stellen om haar aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op uw verwachtingen en behoeften.

<<< Klantenbevraging AAPD - Professionelen >>>

31 oktober 2019