bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Omgevingsvergunning definitief van start op 1 januari 2018 - extra infosessies gepland

Op 1 januari 2018 gaan alle steden en gemeenten in Vlaanderen van start met de omgevingsvergunning. Er zullen dan geen aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. De vergunningsaanvraag gebeurt digitaal via het Omgevingsloket dat alle tests heeft doorstaan en nu op punt staat.

Op 23 februari 2017 trad de omgevingsvergunning in werking. Alle procedures waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd zijn, verlopen sinds die datum via het Omgevingsloket. Ook de gemeenten Beersel, Diest, Dilsen-Stokkem, Herstappe, Langemark-Poelkapelle en Staden stapten het afgelopen jaar over naar de omgevingsvergunning. Op 1 januari 2018 wordt de omgevingsvergunning van kracht in alle Vlaamse steden en gemeenten. Vanaf dan worden alle vergunningsaanvragen en meldingen overal digitaal behandeld. Ondertussen werd ook het systeem verder uitgebouwd en verbeterd.

Digitale behandeling

Sinds 23 februari 2017 waren architecten verplicht om bouwaanvragen voor gemeenten die nog niet met de omgevingsvergunning werkten, digitaal in te dienen via het loket Digitale Bouwaanvraag (DBA). Op 1 januari 2018 zullen geen nieuwe aanvragen meer in het loket Digitale Bouwaanvraag kunnen ingevoerd worden. Lopende dossiers zullen er wel nog verder behandeld worden.

Bij een omgevingsvergunning worden zowel de stedenbouwkundige als milieuaspecten van een project tegelijk beoordeeld. De aanvragen worden digitaal ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. Dat is efficiënter en moet leiden tot betere besluitvorming.

Ondersteuning door de Vlaamse overheid

Voor omgevingsambtenaren, architecten en adviesinstanties organiseert de Vlaamse overheid infosessies om hen zo goed als mogelijk voor te bereiden op de komende veranderingen. In de loop van januari zullen er nog extra infosessies volgen. De presentatie die tijdens de infosessies wordt gebruikt, kan worden geraadpleegd op de website van het Omgevingsloket.

Wanneer nodig wordt de helpdesk van het Departement Omgeving in de beginperiode extra versterkt. De recent uitgevoerde stresstesten, waarbij de performantie van het loket voor omgevingsvergunningen werd getest op een grote hoeveelheid dossiers tegelijkertijd, waren succesvol.

Alle steden en gemeenten zullen van de Vlaamse overheid een subsidie van 4.500 euro ontvangen.

Bron: Departement Omgeving

 

08 december 2017