bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Orde van Architecten | Verkiezingen 2020: Provinciale infomomenten in juni en juli

Op donderdag 8 oktober 2020 vinden de verkiezingen plaats voor de nieuwe samenstelling van de provinciale raden van de Orde van Architecten (mandaatperiode 2021-2026). In de maanden juni en juli houdt elke provinciale raad een infomoment voor kandidaat-mandatarissen.

Heb je de drive om mee te denken over de toekomst van ons beroep en wil je vanuit je eigen praktijkervaring mee de schouders zetten onder onze organisatie? Stel je dan kandidaat om mandataris te worden bij de Orde van Architecten!

Ons beroep evolueert razendsnel. Aan ons, architecten, om de wereld van morgen vorm te geven. Meer dan ooit heeft de Orde nood aan architecten met engagement, architecten die op beleidsvlak actief willen zijn, architecten die iets in beweging willen zetten.

Voorwaarden om verkiesbaar te zijn

Deontologie, de toegang tot het beroep en tucht blijven de drie hoofdpijlers van de Orde. Maar er zijn ook andere, minstens even belangrijke, thema’s die ons de komende jaren verder zullen blijven bezighouden: werkbaar werk en een correcte vergoeding voor alle architecten, de architectuurstage, faire spelregels, het ondernemerschap, de Vlaamse architect binnen het Europees kader, het blijven streven naar kwaliteitsvolle architectuur… Stof genoeg dus om je de komende mandaatperiode voor in te zetten.

Om verkiesbaar te zijn als mandataris moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

Minstens 5 jaar op de tabel zijn ingeschreven

Tussen de 30 en 65 jaar zijn

Minstens één jaar ingeschreven zijn op de tabel van de provinciale raad waarvoor je kandidaat bent

Geen tuchtstraf hebben opgelopen

Infomomenten in juni en juli

In de maanden juni en juli houdt elke provinciale raad een infomoment waarbij huidige mandatarissen zullen toelichten waar de Orde voor staat en wat een mandaat bij de Orde precies inhoudt. De ideale gelegenheid ook om vragen te stellen over jouw toekomstig mandaat. Verwacht dus geen eenrichtingsverkeer, maar wel een laagdrempelig Q&A-gesprek.

Gezien de huidige coronamaatregelen worden 4 van de 5 infomomenten via videocall georganiseerd.

  • Provinciale Raad Antwerpen: dinsdag 9 juni om 15 u.
  • Provinciale Raad Limburg: donderdag 11 juni om 14 u. 
  • Provinciale Raad Oost-Vlaanderen: donderdag 11 juni om 19 u.
  • Provinciale Raad Vlaams-Brabant: dinsdag 16 juni om 19.30 u.
  • Provinciale Raad West-Vlaanderen: maandag 13 juli om 17 u. op de zetel van de provinciale raad, Oude Zak 35/1, 8000 Brugge. Opgelet: dit is een live infomoment.

Deelnemen

Om een zicht te hebben op het aantal deelnemers vragen we je om vooraf een mail te sturen naar evo(at)ordevanarchitecten.be met jouw naam en de betreffende provinciale raad.

Wil je nu al meer informatie omtrent de verkiezingen? Neem rechtstreeks contact op met jouw provinciale raad.  

Elke Vlaamse architect heeft baat bij een efficiënte en sterke Orde.
Jij bent aan zet!

04 juni 2020