bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Sociale huisvestingsproject van A2D architecten wint architectuurprijs Vlaams-Brabant

De architectuurprijs van de provincie Vlaams-Brabant beloont de ingezonden projecten die niet alleen creatief en duurzaam omgaan met de historische, economische en stedenbouwkundige context, maar tegelijk vorm geven aan het dagdagelijkse wonen. Bij de selectie voor deze architectuurprijs 2017 ging de aandacht vooral naar een vernieuwde aanpak om met schaarse ruimte om te gaan.

De provinciale architectuurprijs Patrimonium voor de toekomst focust in 2017 op het thema 'wonen'. Naast de bouwtechnische en creatieve inspanningen dient het het winnende project vooral aandacht te besteden aan de context, het verhaal van de plek, en hier respectvol en duurzaam op in te spelen. Zeker in een druk bewoonde provincie als Vlaams-Brabant is bij elke architecturale realisatie een creatieve dialoog met de omgeving nodig.

De provincie wil dan ook kwaliteitsvolle architectuur op haar grondgebied bekronen, in de kijker stellen en stimuleren. Zowel de bouwheer als de architect van het winnende project vallen in de prijzen. Het resultaat van de oproep waren 55 diverse inzendingen die de jury onder de loep nam. 

Op advies van de jury kende het provinciebestuur de prijs toe aan de bouwheer en de ontwerpers van het sociale huisvestingsproject in het centrum van Liedekerke. A2D architecture 2 design ontwierp dit project en Gewestelijke Maatschappij voor Volkhuisvesting is bouwheer.

Het winnende ontwerp bestaat uit 38 appartementen en 7 woningen met ondergrondse parking en inrichting buitenruimte. A2D bracht de 45 wooneenheden onder in drie bouwblokken die in verschillende richtingen dwars staan op de twee straten die de site begrenzen. 

"De jury looft dit sociale woonproject als een van de weinige goede voorbeelden in een dichtbebouwde dorpskern. Met chirurgisch vernuft pasten de ontwerpers het gebouwensemble genereus in het bestaande weefsel in. Zo komt er nieuwe ademruimte in het dorp, voor oude en jonge bewoners van het nieuwe gebouw, én voor de hele buurt. De jury schuift het project naar voor als inspiratie en voorbeeld voor de urgente opgave van kernversterking overal in Vlaanderen. Dit is dorpsarchitectuur zoals we ze graag zien!" (quote jurylid Edith Wouters)

 

01 december 2017