bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Tommelein wil naar 40 procent groene elektriciteit

Vlaanderen streeft naar 40 procent hernieuwbare elektriciteit in 2030. Met die boodschap trok Energieminister Bart Tommelein afgelopen week twee dagen door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Daar wordt onder meer aardwarmte gewonnen uit ondergelopen mijnschachten, een technologie die Tommelein ook voor Limburg wil laten onderzoeken.

Noordrijn-Westfalen is de deelstaat die het dichtst bij België ligt en is daarom een gedroomde partner voor samenwerking. De Duitsers sluiten hun kerncentrales al in 2022 en zetten volop in op hernieuwbare energie. Zo willen ze aardwarmte gaan winnen uit de diepste schachten van de steenkoolmijnen, die intussen zijn ondergelopen. In de hoger gelegen schachten pompen ze in de winter koud water dat in de zomer wordt gebruikt om gebouwen te koelen.

Een bijzonder goed idee, vindt Tommelein, die net een Vlaamse waarborgregeling voor aardwarmte invoerde. Voorlopig tekende enkel geneesmiddelenfabrikant Janssen Pharmaceutica daarop in. "Limburg telt veel oude steenkoolmijnen die ook zijn ondergelopen", zegt Tommelein. "Ik laat onderzoeken welke rol de technologie kan spelen voor onze eigen doelstellingen."

Vlaanderen streeft officieel naar 35 procent hernieuwbare elektriciteit in 2030, maar dat vindt de Open Vld'er niet ambitieus genoeg. "40 procent moet mogelijk zijn." Daarvoor is echter investeringszekerheid nodig, en die lijdt onder de voortdurende discussies over een verlengde levensduur voor de kerncentrales. Vooral N-VA wil op die manier de energieprijs onder controle houden. "Maar wat N-VA doet is contraproductief", zegt Tommelein in Keulen. "De onzekerheid die ze creëert zal op termijn tot een hogere prijs leiden."

N-VA weerlegt in een reactie dat haar strategie tot een hogere prijs zou leiden. "Tommelein moet met becijferde plannen komen in plaats van ambities te uiten", zegt parlementslid Andries Gryffroy. "Waar is de wetenschappelijke onderbouw voor die 40 procent in 2030?"

Noordrijn-Westfalen biedt ook inspiratie voor de bevoorradingszekerheid. Het bedrijf Next Kraftwerke bouwt een netwerk uit van wind, zon en biomassa die snel kan worden in- en uitgeschakeld. In België is de start-up al goed voor zo'n 100 Megawatt en hij streeft naar 400 Megawatt binnen enkele jaren, het vermogen van een gascentrale. Tommelein maakt zich dan ook sterk dat er geen negen gascentrales moeten worden gebouwd om de nucleaire uitstap te begeleiden. "Door een verhoogde flexibiliteit van het netwerk en nieuwe opslagmethodes kunnen we het met minder stellen", zegt hij.

Vlaanderen en Noordrijn-Westfalen houden in het najaar een gezamenlijke ministerraad, waar het thema opnieuw op de agenda staat.

Bron: persdienst Tommelein

09 mei 2018