bullet Created with Sketch. Clock icon Created with Sketch. Shape Created with Sketch. iconmonstr-linkedin-2 Created with Sketch. iconmonstr-twitter-2 (1) Created with Sketch.

Vanaf 1 januari nieuwe tarieven voor registratiebelasting

Wie een bouwgrond koopt, zal vanaf volgend jaar meer registratiebelasting moeten betalen. De tarieven stijgen vanaf 1 januari namelijk van 10 tot 12 procent. Ook de registratierechten op een tweede, derde, vierde... woning stijgen van 10 tot 12 procent.

De andere ingrepen in de woonfiscaliteit zijn wel tariefverlagingen. Zo gaan de registratierechten voor de enige en eigen gezinswoning van 6 naar 3 procent. "Dat zal een enorme stimulans zijn voor jongeren, maar ook voor oudere Vlamingen om toch voor dat eigen huis te gaan", aldus Vlaams minister-president Jan Jambon.

Er zijn wel voorwaarden gekoppeld aan de tariefverlaging. Zo mag je geen volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. Wanneer je toch ander vastgoed bezit, kan je nog steeds genieten van het gunsttarief als je het andere vastgoed binnen de twee jaar verkoopt. Daarnaast moet je ook binnen drie jaar na aankoop op het adres gaan wonen.

Wanneer je een verouderde woning ingrijpend energetisch zou renoveren, gaat het tarief van de registratiebelasting van 5 naar 1 procent. Binnen vijf jaar na het verlijden van de aankoopakte moet je wel een "Epc Bouw" bekomen. Dat certificaat vermeldt of de woning aan de epb-eisen (energieprestatie en binnenklimaat) voldoet.

Daarnaast worden de grensbedragen om te kunnen spreken van een bescheiden gezinswoning omhooggetrokken van 200.000 tot 220.000 euro. Voor woningen in de zestien kernsteden stijgt het bedrag van 220.000 tot 240.000 euro. Bij de aankoop van zo'n woning krijg je een korting door vrijstelling van registratiebelasting op de eerste schijf van 93.333 euro. De korting halveert vanaf volgend jaar wel van 5.600 naar 2.800 euro.

Het systeem van de meeneembaarheid - de mogelijkheid om de registratiebelasting die betaald werd op een vorige woning af te trekken van de registratierechten bij een volgende woning - wordt "geleidelijk afgeschaft" en verdwijnt helemaal in 2024. Tot dan is er een overgangsregeling met de keuze tussen het verlaagd tarief van 3 procent of de meeneembaarheid in combinatie met 6 procent registratiebelasting.

Bron: Belga
 

27 december 2021