Orde van Architecten – Vlaamse Raad steunt voorstel minister Somers omtrent herbestemming van kantoorgebouwen

Brussel, 17 augustus 2021 - De Orde van Architecten – Vlaamse Raad steunt de plannen van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers om het ombouwen van leegstaande kantoorgebouwen tot wooneenheden aan te moedigen via een soepeler vergunningsbeleid. De Orde ziet voor de architect en ook voor alle andere bouwpartners die actief betrokken zijn, een belangrijke rol weggelegd in de begeleiding van dit proces.

De Orde hoopt dat de minister de Vlaamse regering zal kunnen overtuigen om de noodzakelijke decretale aanpassingen door te voeren zodat omgevingsvergunningen in de toekomst niet alleen soepeler, maar ook sneller kunnen worden afgeleverd.

“Vandaag blijft heel wat kantoorruimte onbenut en nu thuiswerk stilaan meer aan terrein wint, zal dat volume enkel maar toenemen”, zegt Jan Melis, voorzitter van de Orde van Architecten – Vlaamse Raad. “Door lege bureaus te laten plaatsmaken voor woningen, slaan we twee vliegen in één klap: de leegstand wordt aangepakt en het tekort aan betaalbare woningen in de grote steden wordt weggewerkt. Het omvormen van kantoorgebouwen naar woongelegenheden zal ook een extra economische boost geven aan de bouwsector.”

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad ziet in deze vorm van herbestemming een belangrijke rol weggelegd voor de architect en voor alle andere partners die deelnemen aan het bouwproces. “Zo kunnen architecten een creatieve invulling geven aan de transitie van dode kantoorgebouwen naar bruisende leefgemeenschappen,” zegt Jan Melis. “Architecten kunnen vorm geven aan intelligente ruimtelijke projecten waarbij verschillende maatschappelijke functies met elkaar worden verweven. Naast het aanbieden van een brede variatie aan woonentiteiten, moeten we er ook voor zorgen dat er genoeg ruimte is voor lokale handel en diensten, horeca, groen en ontspanning.”

Lokale besturen moeten wel de nodige flexibiliteit inbouwen om dit te kunnen realiseren. Daarom steunt de Orde van Architecten – Vlaamse Raad ten volle het voorstel van de minister om de lokale besturen ertoe te bewegen een flexibel vergunningsbeleid te hanteren en hoopt zij dat hij de Vlaamse regering ertoe zal kunnen bewegen om hiervoor de noodzakelijke initiatieven te nemen.

Orde vraagt maatregelen voor snellere aflevering van omgevingsvergunningen

De Orde drukt meteen ook de wens uit om ook de noodzakelijke maatregelen te nemen om het afleveren van omgevingsvergunningen te versnellen. Door het vele werk waarmee heel wat lokale besturen geconfronteerd worden, durft het afleveren van omgevingsvergunningen al eens vertraging op te lopen. Hierdoor kan er vaak pas heel wat later met de werken worden gestart, dan oorspronkelijk was gepland. Ook deze maatregel zou een belangrijke stimulans kunnen betekenen voor de bouwsector.

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad dient zich aan als een raadgevende partner voor de Vlaamse overheid om te komen tot een soepele en werkbare regelgeving en om ruimtelijke transitieprocessen te begeleiden. De Orde is graag bereid haar expertise hiertoe ter beschikking te stellen.