Historiek van de Orde van Architecten

De Orde van Architecten werd bij wet ingesteld in 1963.

De wet van 20 februari 1939 stelt een bescherming in van de “titel en het beroep van architect”. Met deze bescherming wenste de wetgever anno 1939 ervoor te zorgen dat nieuw opgerichte gebouwen beantwoordden aan “de elementaire regels van duurzaamheid, hygiëne en esthetiek". De architect–bouwmeester moest zowel een “economist” zijn, “op zoek naar de beste en minst kostende oplossingen”, als een “hygiënist”, als een “kunstenaar”. De wettelijke bescherming van het beroep moest ook vermijden dat bouwplannen ook door niet-architecten konden worden opgemaakt. De wet van 1939 liet echter na de regels van de plichtenleer van het beroep van architect op te stellen en het beroep te ordenen.

Pas met de wet van 26 juni 1963 “tot instelling van een orde van architecten” werd een kader geschapen voor de ordening van het beroep van architect. In de voorbereidende werken lezen we dat “De architect moet beschikken over hoge kwaliteiten van beroepseer, geweten, verantwoordelijkheidsgevoel, waardigheid, gematigdheid”. Om deze erecode van het beroep op het veld waar te maken, werd de Orde van Architecten ingesteld.

 • 1840: Verschijning van een diploma architectuur aan de Académie des Beaux-Arts in Brussel. Het curriculum werd geleidelijk uitgebreid met wiskunde, beschrijvende geometrie, enz.
 • 1843: Een ministerieel besluit voert de graad van ingenieur-architect in.
 • 1896: Eerste architectendiploma uitgereikt door de Academie van Brussel.
 • 1930: Eerste vrouwelijke gediplomeerde architect in België
 • 1936: Een Koninklijk Besluit van 5 mei organiseert het architectuuronderwijs en neemt de voorstellen van de Federatie van Belgische Architectenverenigingen (FAB) bijna volledig over.
 • 1939: Wet op de bescherming van de titel en het beroep van architect: onderwijsinstellingen worden erkend om de titel te verlenen en er wordt een erkenningscommissie opgericht.
 • 1963: Oprichting van de Orde van Architecten.
 • 1983: Oprichting van het Reglement van beroepsplichten (met daarin de gedragsregels voor architecten)
 • 1985: Europese Architectenrichtlijn (85/384/EEG): alleen de titels architect en civiel ingenieur-architect geven nog toegang tot het beroep in Europa.
 • 1988: Oprichting van de Architect's Council of Europe.
 • 2008: De Orde van Architecten begint communautair te werken: oprichting van 2 afdelingen, de Vlaamse Raad en de Franstalige en Duitstalige Raad.
 • 2011: De regeringsverklaring kondigt de hervorming van de Orde van Architecten aan op institutionele en socio-economische basis.
 • 2013: De Orde van Architecten viert haar 50-jarig bestaan.
 • 2023: De Vlaamse Raad van de Orde van Architecten organiseert een vijfdelige debatreeks in het kader van haar 60 jaar Orde.

Laatste aanpassing: .