Grondwettelijk Hof erkent vorderingsrecht Orde van architecten

Brussel, 23 februari 2017 - In haar arrest van 23 februari 2017 oordeelde het Grondwettelijk Hof dat de Orde van architecten gerechtelijke procedures kan voeren in geval van inbreuken op de wetten en reglementen tot bescherming van de titel en van het beroep van architect.

Met dit arrest geeft het Grondwettelijk Hof de Orde van architecten meer slagkracht bij het uitoefenen van haar wettelijk taak. Zo kan de Orde van architecten een strafprocedure instellen, bijvoorbeeld bij het vaststellen van een onrechtmatige uitoefening van het beroep of bij het bouwen zonder de verplichte medewerking van een architect, zelfs wanneer het Openbaar Ministerie beslist om het strafbaar feit niet te vervolgen.

De interpretatie van de Orde van architecten dat zij in rechte kan optreden op basis van artikel 2 van de Wet van 26 juni 1963 wordt met dit arrest aldus grondwettelijk verklaard.

De Orde van Architecten – Vlaamse Raad is tevreden met deze uitspraak waardoor zij de algemene belangen meer dan ooit zal kunnen verdedigen.

Laatste aanpassing: .